Europees Parlement steunt Edward Snowden

Het Europees Parlement heeft met een nipte meerderheid een resolutie aangenomen waarin de lidstaten opgeroepen worden om alle aanklachten tegen klokkenluider Edward Snowden te laten vallen, hem bescherming te bieden en niet uit te leveren. Het parlement deed dat in de marge van een bespreking van de privacy van de burgers.
Snowden eind vorig jaar tijdens een livestream vanuit Moskou.

Het parlement nam met 285 tegen 281 stemmen een resolutie aan waarin de lidstaten opgeroepen worden om "alle strafrechterlijke aanklachten tegen Edward Snowden te laten vallen, hem bescherming te bieden en bijgevolg uitlevering of onrechtmatige uitlevering door derden te verhinderen, als erkenning voor zijn status als klokkenluider en verdediger van de internationale mensenrechten".

Snowden is een gewezen medewerker van de CIA die later via een onderaannemer voor de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA werkte. In juni 2013 lekte hij informatie over massale spionageactiviteiten van de NSA op internet. Daarop vaardigde het FBI een arrestatiebevel tegen hem uit. Snowden bevond zich op dat ogenblik in Hongkong van waar hij een vlucht nam naar Moskou. Later vroeg en kreeg hij politiek asiel in Rusland.

Snowden leek aangenaam verrast door de resolutie, die wel niet bindend is, en postte ze op Twitter.

Privacy in gevaar

Het Europees Parlement nam de resolutie over Snowden aan in de marge van een bespreking over het spionageprogramma van de NSA en van verschillende lidstaten, en de impact die die programma's hebben op de fundamentele rechten van de Europese burgers en op de samenwerking met de VS op gerechtelijk gebied.

Het parlement nam daarover een resolutie aan waarin het zijn bezorgdheid uitdrukt over het gebrek aan bescherming van de privacy van de Europese burgers. Het roept de Europese Commissie ook op om meer te doen en om maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de overdracht van gegevens naar de VS gebeurt op een manier die de burgers voldoende beschermt.

Het EP zegt ook dat de Commissie "totaal ontoereikend" gereageerd heeft en dat "de fundamentele rechten van de Europese burgers nog steeds in gevaar zijn", omdat er te weinig gedaan is om ze te beschermen.

Het parlement sprak ten slotte ook zijn bezorgdheid uit over een aantal recente wetten in een aantal lidstaten die de inlichtingendiensten meer armslag geven om spionageactiviteiten uit te voeren. Het gaat dan om Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ook het massale afluisterprogramma van telecommunicatie van de Duitse inlichtingendienst BND, samen de Amerikaanse NSA, baart het parlement zorgen.

Meest gelezen