"Meldingsplicht huizen in overstromingsgebied buiten proportie"

Wie een huis in mogelijk overstromingsgevoelig gebied heeft, moet dat melden wanneer het huis verkocht wordt, maar de Vlaamse ombudsman vindt die meldingsplicht buiten proportie. Het gaat om ruim 210.000 huizen in Vlaanderen, schrijft De Standaard. Maar veel mensen weten zelfs niet eens dat hun huis in overstromingsgebied ligt. Na de overstromingen van 2010 en 2011 verfijnde de Vlaamse overheid de afbakening.
Foto Kurt bvba

Zo woont José Vanneste in Huldenberg op 80 meter van het riviertje de IJse. "Ik woon hier al 27 jaar en heb nog nooit wateroverlast gehad", zegt Vanneste in de krant. "De oever van de IJse is 2 meter hoog. In heel uitzonderlijke gevallen komt het water anderhalve meter hoger te staan dan de gebruikelijke 20 centimeter. Mijn huis ligt nog eens anderhalve meter hoger. Het peil van de IJse zou al 4 meter moeten stijgen om de woning te bereiken."

Na de overstromingen van 2010 en 2011 verfijnde de Vlaamse overheid de afbakening. Daardoor weten veel eigenaars zelfs niet dat hun huis intussen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt. Maar sinds 2013 moeten potentiële kopers of huurders hier wel op attent gemaakt worden met een logo van een huis "met de voeten in het water" (foto in tekst). Eigenaars zijn dan ook bang dat hun huis in waarde zal verminderen. Onder anderen José Vanneste stapte met zijn verhaal naar de Vlaamse ombudsman Bart Weekers.

Weekers vindt de meldingsplicht voor huizen in mogelijk overstromingsgebied buiten proportie en heeft om meer uitleg gevraagd bij de bevoegde minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). "We vragen ons af of men toch niet te kort door de bocht is gegaan door ook gebieden die weliswaar een historische waterhistoriek hebben toch als overstromingsgebied te kwalificeren.

We moeten zorgvuldig gaan kijken of het nodig was om 200.000 woningen te verplichten zo'n symbool "met de voeten in het water" te geven. Je kan perfect mensen informeren over waterhistoriek en een ander symbool bedenken. Wellicht is dit symbool wat overdreven. Men heeft een informatiecampagne gedaan, toegespitst op de meest natte gebieden, maar men had iedereen beter moeten informeren en dat is niet gebeurd."

De administratie heeft voor het voorjaar van 2016 een versnelde evaluatie beloofd.

Hoe groot is kans op overstroming?

De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen "effectief overstromingsgevoelige" en "mogelijk overstromingsgevoelige gebieden".

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn onlangs overstroomd of computermodellen geven aan dat ze bij een grote overstroming onder water komen te staan.

In de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden kan die kans niet berekend worden. De Vlaamse Milieumaatschappij kan wel met zekerheid stellen dat deze "van nature overstroombare gebieden", zonder menselijk ingrijpen (dijken, gecontroleerde overstromingsgebieden, rioleringen,...) overstromingen kunnen verwachten.