"We blijven volop investeren in onderwijs"

"We blijven volop investeren in onderwijs", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in een reactie op een advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Dat advies is bijzonder kritisch voor de besparingen in het onderwijs.

In het advies, dat Belga kon inkijken, toont de Vlor zich vooral kritisch over de besparingen op de werkingsmiddelen in het basisonderwijs en secundair onderwijs en voor de besparingen in het hoger onderwijs. "We zijn bezorgd dat de hogeronderwijsinstellingen hun onderwijsopdracht niet langer kwaliteitsvol kunnen organiseren", staat er onder meer. Volgens de Vlor treffen de besparingen in onderwijs niet alleen de onderwijsinstellingen, maar worden ook scholieren, studenten en cursisten "geconfronteerd met een overheid die minder investeert in onderwijs".

Maar volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijft de Vlaamse regering "volop investeren in onderwijs". Zo stijgen de beleidskredieten Onderwijs in 2016 met 121 miljoen euro. Dat is een stijging met 1,1 procent.

"We investeren ook voor het tweede jaar op rij 50 miljoen euro extra in scholenbouw. Er worden ook extra middelen vrijgemaakt voor de goede begeleiding van vluchtelingen in het onderwijs. Daarvoor wordt 42 miljoen euro voorzien, waarvan er reeds 20 miljoen is ingeschreven op de kredieten van onderwijs (de rest op een provisie)", klinkt het.

"Geen nieuwe besparingen in hoger onderwijs"

Dat de besparingen op de werkingsmiddelen in het basisonderwijs en secundair onderwijs in 2016 worden doorgetrokken klopt, zo erkent de CD&V-minister. "Toch stijgt het budget op de werkingsmiddelen in het basisonderwijs met 4 miljoen euro (door de open end-financiering waardoor de middelen mee stijgen met de stijging van het aantal kinderen, red.). Het budget voor lonen in het basisonderwijs stijgt met 45 miljoen euro in 2016. In het secundair onderwijs blijven de werkingskredieten op peil".

Wat het hoger onderwijs betreft, daar zijn volgens minister Crevits geen nieuwe besparingen en groeit het budget zelfs met 9 miljoen euro ten opzichte van 2015. "De instellingen houden in totaal dus nog steeds 9 miljoen euro meer over dan in 2015, plus de verhoging van de studiegelden, goed voor 45 miljoen euro. De instellingen kunnen deze volledig vrij aanwenden om hun onderwijsopdracht blijvend kwaliteitsvol te organiseren", besluit de CD&V-minister.