"Michel en Bourgeois plukken de gemeenten kaal"

48 burgemeesters uit heel Vlaanderen hebben een brief geschreven aan alle Vlaamse parlementsleden, waarin ze hen oproepen om de Vlaamse en federale regering tot de orde te roepen. Door allerlei nieuwe maatregelen en besparingen plukken de regeringen de gemeenten kaal, vinden de burgemeesters.
Burgemeester De Vis van Ham nam het initiatief voor de brief.

De brief is een initiatief van de Hamse burgemeester Dirk De Vis (CD&V). 47 andere burgemeesters zetten er mee hun handtekening onder, zo schrijft Het Belang van Limburg.

De Vis schreef de brief nadat de Vlaamse regering beslist had om de onroerende voorheffing op machines af te bouwen. Op die onroerende voorheffing heffen de gemeenten opcentiemen, een afbouw ervan betekent meteen ook minder inkomsten voor de gemeenten.

Om een idee te geven: de afbouw van die onroerende voorheffing kost een stad als Genk 12 miljoen euro vanaf 2019. Voor Tessenderlo zou het om 2,5 miljoen euro gaan.

Hele rits maatregelen

De afbouw van de onroerende voorheffing is niet de enige maatregel die de gemeenten pijn doet.

Zo besliste de Vlaamse regering om

  • de sectorale subsidie voor onder meer cultuur, sport en jeugd af te schaffen,
  • het gescostatuut plus bijhorende subsidies af te schaffen,
  • de milieutoelage af te schaffen,
  • de toelage voor monumentenzorg af te schaffen
  • en de pensioenlasten te verhogen.

De federale regering van haar kant

  • belastte de dividenden van intercommunales,
  • verminderde de dotaties aan de politiezones,
  • richtte hulpverleningszones in, vooral te betalen door de gemeentes
  • en talmt volgens de burgemeesters met het inkohieren en doorstorten van de aanvullende personenbelasting.

"Massaal nieuwe belastingen"

Al deze maatregelen kosten de gemeenten geld, schrijven de burgemeesters. De Vlaamse en federale regering "plukken de gemeenten kaal". Bovendien werden al deze maatregelen genomen zonder voorafgaand overleg met de gemeenten, hekelen ze.

De burgemeesters komen naar eigen zeggen in een onhoudbare situatie terecht en vrezen dat ze "massaal nieuwe belastingen" zullen moeten heffen. Doen ze dat niet, dan zullen ze de dienstverlening moeten afbouwen en kunnen wegen en fietspaden minder onderhouden worden.

Daarom roepen ze de Vlaamse parlementsleden op Vlaams en federaal niveau op om hun regeringen tot de orde te roepen.