"Online en offline moeten zelfde garantieregels gelden"

De garantieregels voor aankopen in fysieke winkels moeten ook gelden bij online aankopen. Online mag niet beperkt worden. Dat zegt federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) in reactie op een oproep van Test-Aankoop.
Jonas Hamers / ImageGlobe

Test-Aankoop klaagde maandag dat consumenten nog te vaak op problemen botsen wanneer ze zich beroepen op de kosteloze wettelijke waarborg van twee jaar. De consumentenorganisatie vreest bovendien dat nieuwe Europese regels in de maak zijn die de garantie bij online aankopen beperken.

Op het kabinet-Peeters bevestigt men dat op Europees niveau gewerkt wordt aan een aanpassing voor de online aankopen. Al zou een concrete tekst wellicht nog enkele maanden op zich laten wachten. "Als er algemeen dwingende EU regelgeving zou komen voor de online aankopen, dan zou dat recht van "verborgen gebreken" wegvallen, althans voor de online aankopen. De consument zou zich er dus niet meer op kunnen beroepen", aldus het kabinet.

"Dat willen we niet. Dat is vandaag geldig voor de fysieke aankoop, dat moet ook zo zijn voor de online aankoop", onderstreept Peeters' woordvoerder. "Online en offline moet garantiewetgeving idem zijn voor ons. Online mag niet beperkt worden."

Bij Peeters merkt men nog op dat gelijke regels ook in het voordeel zijn van de handelaars, die hun fysieke winkels steeds vaker ook online openstellen. "Eenzelfde product zou dan een andere garantieregel hebben, afhankelijk waar het gekocht is. Dat zou het nodeloos ingewikkeld maken voor de handelaar en de consument."