Het gaat slecht met de blanke Amerikanen van middelbare leeftijd

Er sterven meer blanke Amerikanen van middelbare leeftijd dan tien jaar geleden, terwijl dit afneemt bij andere groepen. Meer zelfdoding en sterfte door alcohol- en drugmisbruik liggen hiervan aan de basis.

Onderzoekers van de universiteit van Princeton onderzochten de gezondheids- en sterftecijfers in Amerika tussen 1999 en 2013. Hieruit blijkt dat er meer blanke Amerikanen tussen 45 en 54 jaar sterven, terwijl er in het algemeen minder mensen doodgaan.

Opvallende trends

Dat die sneller overlijden is niet zozeer te wijten aan hartfalingen of ziektes zoals diabetes en kanker. Wel zijn er meer zelfmoorden. Alcohol- en drugmisbruik zit ook in de lift.

Opvallend is dat het aantal doden bij de jongeren en oudere generaties daalt, ongeacht hun ras of etnische achtergrond. Ook de niet-blanke Amerikaanse burgers van middelbare leeftijd sterven minder dan veertien jaar geleden, al vallen er in deze groep nog steeds meer doden dan bij de blanke Amerikanen.

Laagopgeleiden sterven sneller

Vooral de laagopgeleiden van middelbare leeftijd delen in de klappen. Hoewel ook onder de hoogopgeleiden meer mensen overlijden, is de stijging het grootst bij de blanke Amerikanen die enkel hun middelbare school afmaakten.

Verder onderzoek moet aantonen waarom de stijging zich voordoet bij deze specifieke leeftijdscategorie, en niet bij de andere.

Ter vergelijking: in 2012 stierven er in België minder mensen tussen de 45 en 54 jaar dan tien jaar geleden. Wel overleden er meer door zelfdoding, met een stijging van 16 naar 21 procent.