De vijf toekomstscenario's voor het Belgische leger

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft de toekomst van het Belgische leger vastgelegd in vijf budgetvoorstellen, gaande van een maximaal tot een uitdoofscenario. Drie van de vijf plannen zouden de regeringspartners echter onhaalbaar vinden.
Nicolas Lambert

Het strategisch plan van de minister is stilaan in de laatste ronde. Om het overleg voor de legerhervorming binnen de overheid een finale duw in de rug te geven, komt de minister nu met vijf keuzes. Dat blijkt uit gelekte documenten van de interkabinettenwerkgroep, die in handen kwamen van De Standaard. De krant geeft de details van de scenario's vrij, het kabinet Vandeput bevestigde het bestaan van de vijf plannen maar wou niets kwijt over de inhoud.

Opvallend is dat er in de vijf scenario's een paar elementen zijn waar minister Vandeput niet van wil afwijken. De militaire inlichtingendienst en de special forces krijgen hoe dan ook een groter budget, de zogenaamde "witte vloot" met vliegtuigtypes Falcon en Embraer gebruikt door de regering, verdwijnt.

Dit zijn de vijf mogelijke pistes volgens De Standaard:

Scenario 1: het maximale scenario

In het voorkeursplan van Vandeput krijgt Defensie tegen 2030 "een stevige boost". Het budget stijgt van 0,9 naar 1,6 procent van het bbp, en er blijven 27.000 militairen over, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE). Er wordt nog bespaard tot 2019, maar vanaf dan gaat het budget weer omhoog. De F-16's worden maximaal vervangen door de aankoop van 44 nieuwe toestellen.

Volgenshet document is dit scenario niet overdreven, "rekening houdend met de algemene stijgende trend van de defensie-inspanningen van veel Navo-landen". Iedereen rond de regeringstafel, de N-VA incluis, weet echter dat het geen optie is, schrijft De Standaard. 

Scenario 2: gemiddelde van de Europese Navo-landen

Ook het tweede voorstel zou te hoog gegrepen zijn. Het budget gaat naar het gemiddelde van Europese Navo-landen zonder kernmachten, 1,35 procent. Dat is nog steeds boven de1,1 procent die CD&V wilt. Er blijven 25.000 VTE's over en er komen tien gevechtsvliegtuigen minder.

Scenario's 3 en 4: zelfde bbp-aandeel, verschillend aantal militairen

Het budget zou naar 1,1 procent van het bbp gaan, maar in het eerste geval zou dat zijn met 23.000 man zijn en het tweede geval met 18.000. Scenario 4 werd gevraagd door de interkabinettenwerkgroep, maar volgens Vandeput is het te veel gericht op investeringen en hakt het te zwaar in op personeel.

Scenario 5: uitdoofscenario

Het laatste scenario wordt waarheid als de regering er niet in slaagt een beslissing te nemen. Ook dit is voor niemand aan tafel een optie.

Te aanvallend, vindt de oppositie

Oppositiepartij SP.A is allerminst overtuigd door de toekomstscenario's voor het leger die Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) aan zijn coalitiepartners heeft voorgelegd. "Te aanvallend en te duur", oordelen de Vlaamse socialisten. Zij blijven pleiten voor een scenario zonder de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

"Het uitgangspunt van het plan is duidelijk: meer oorlogsoperaties en meer Navo. Dat is een te aanvallende ingesteldheid", reageren Dirk Van der Maelen en Alain Top van de SP.A.