De Wever wil ook lagere loonlasten voor stadspersoneel

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil dat de werkgeversbijdragen ook verlaagd worden voor steden en gemeenten. In het akkoord over de taxshift was enkel een verlaging ingepland voor de privésector. Het Antwerpse schepencollege heeft daarover een brief gestuurd naar ministers Kris Peeters (CD&V) en Maggie De Block (Open VLD).

In het akkoord over de taxshift, dat de federale regering vorige maand voorstelde, is bepaald dat de werkgeversbijdragen zakken van 33 procent naar 25 procent. Dat geldt echter alleen voor de private sector, niet voor overheidsbedrijven en dus ook niet voor de de lokale besturen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) drong er eerder al op aan om de verlaging ook door te voeren voor de lokale overheden. Dat zou extra budgettaire ruimte creëren voor de gemeenten, die het vaak financieel moeilijk hebben, en het zou -bijvoorbeeld in de zorgsector- oneerlijke concurrentie vermijden met de privésector, want die geniet wel van het lagere tarief.

Opmerkelijk

De Wever treedt de VVSG nu bij. Dat is opmerkelijk want hij is naast burgemeester van Antwerpen ook voorzitter van de grootste partij in de federale regering. "Voor het Zorgbedrijf Antwerpen en het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen zou het niet toekennen van de korting een directe vorm van concurrentievervalsing betekenen ten opzichte van de private zorgverstrekkers", schrijft hij volgens de Gazet van Antwerpen in de brief aan Peeters en De Block.

De Antwerpse burgemeester wil dat "het speelveld voor iedereen gelijk gemaakt wordt". Peeters en De Block hebben nog niet gereageerd op de oproep. Na de brief van de VVSG klonk het dat de "taxshift enkel diende om de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren". Ze spraken ook tegen dat er een concurrentieprobleem zou ontstaan.

Stijgende pensioenlasten

De Wever heeft in zijn brief nog een andere vraag. Hij wil dat de federale overheid op termijn mee de impact opvangt van de stijgende pensioenlasten voor het stadspersoneel. Hij heeft het dan over de langere termijn, niet over de huidige legislatuur. "Het is volgens ons niet eerlijk, en ook niet realistisch, dat lokale besturen volledig zelf moeten blijven instaan voor hun pensioenlasten", schrijft de burgemeester.