N-VA: "Opbrengst verkeersboetes stroomt onvoldoende door naar Vlaanderen"

Vlaanderen loopt momenteel miljoenen mis door problemen bij de federale doorstorting van inkomsten uit verkeersboetes. De Vlaamse regering had dit jaar gerekend op 162,5 miljoen euro, maar heeft daarvan nog maar 5,5 miljoen euro ontvangen. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) situeert het probleem zich op federaal niveau.

Met de zesde staatshervorming werd een deel van de verkeersreglementering geregionaliseerd. De gewesten zijn nu onder meer bevoegd voor snelheidsovertredingen (behalve op autosnelwegen) en inbreuken op de verkeersborden. Boetes voor die overtredingen worden automatisch in de Vlaamse kas gestort.

Bij complexere overtredingen met gedeelde bevoegdheden, zou een deel van de boete naar Vlaanderen moeten vloeien en een deel naar het federale niveau. Volgens het kabinet-Weyts situeert het probleem zich op het federale niveau, dat bevoegd is voor de inning van de boetes.

Voor de Vlaamse begroting 2015 was er een bedrag van 162,5 miljoen euro voorzien, maar er werd slechts 5,5 miljoen euro geïnd. "Het federale niveau ontbreekt een duidelijke systematiek en corresponderende software om die boetes die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden over te dragen aan de Vlaamse kas". Volgens Weyts is dit een zoveelste bewijs dat "de concrete uitwerking van de zesde staatshervorming een probleem vormt". Er zou evenwel uitzicht zijn op een oplossing "maar is het wachten tot de duiven binnenkomen".