Regering betaalt miljard minder rente op staatsschuld

Dankzij de lage rente moet de federale regering ruim 1 miljard euro minder betalen om haar schuld te financieren. Dat schrijft De Standaard. De staatsschuld loopt wel verder op, maar kost ons dus minder. Het geld zal integraal gebruikt worden om het gat in de begroting te dichten.

10,65 miljard euro. Dat zal de federale overheid dit jaar uitgeven aan rentelasten op de staatsschuld, zo rekent het Agentschap van de Schuld voor. Dat is 330 miljoen minder dan de regering initieel had begroot en ruim een miljard minder dan in 2014. In vergelijking met drie jaar geleden is het zelfs 1,7 miljard euro minder.

Nochtans is de staatsschuld niet gedaald, integendeel. Volgens de Nationale Bank klokken alle overheden samen dit jaar op 106,9 procent van het bbp af. Dat is maar liefst 20 procentpunt meer dan de 86,9 procent in 2007, net voor de financiële crisis.

Maar België profiteert van de lage rentevoeten die de Europese Centrale Bank zet, en die ook doorsijpelen naar de overheidsobligaties. De Belgische langetermijnrente bedraagt vandaag 0,88 procent.

De cijfers van het Schuldagentschap zijn ramingen, maar grote wijzigingen worden niet meer verwacht. Het overgrote deel van de financiering is immers al achter de rug.