Arbeidsinspectie op pad op de Boekenbeurs

De inspectiediensten van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) zijn vandaag actief op de Boekenbeurs in Antwerpen. Iedereen die op de beurs aan het werk is, inclusief de auteurs, kan gecontroleerd worden op zwartwerk en sociale fraude.

De RVA houdt de controleactie samen met het Toezicht op de Sociale Wetten, de inspectiedienst van de FOD Werkgelegenheid. Dat er controles zouden plaatsvinden, was op voorhand aangekondigd. Iedereen die aan het werk is op de beurs (cateringpersoneel, standhouders, workshopleiders, enzomeer) kan gecontroleerd worden op zwartwerk.

De controleactie is in de eerste plaats bedoeld om te sensibiliseren, zegt een woordvoerder van de RVA aan onze redactie. Voor auteurs geleden overigens aparte regels. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst en genieten een vrijstelling van sociale bijdragen. Ze kunnen wel gevraagd worden om hun uitgavecontract (het contract met de uitgever, red.) voor te leggen.