De Bolle eerste Belg verkozen in uitvoerend comité Interpol

Catherine De Bolle, de commissaris-generaal van de federale politie, is in de Rwandese hoofdstad Kigali verkozen als Europees vertegenwoordiger in het uitvoerend comité van Interpol. Zij is de eerste Belg die voor deze functie werd gekozen.

Het uitvoerend comité bestaat uit 13 leden: voorzitter Mireille Ballestrazzi, drie vicevoorzitters en negen hoge politiefunctionarissen die als "delegates" worden verkozen uit de 190 Interpol-lidstaten.

Gedurende drie jaar zal De Bolle als Europees vertegenwoordiger toezien op de goede werking van Interpol, de internationale organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van politieorganisaties bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.

Als commissaris-generaal is De Bolle verantwoordelijk voor de internationale politiesamenwerking. Zij is voorstander van een transparant internationaal politiebeleid en pleit onder andere voor een vlotte toegang tot informatie voor alle lidstaten en voor een doorgedreven aanpak van terrorisme, foreign fighters, cybercrime en grootschalige drughandel, luidt het.