Francken vraagt extra inspanning van gemeenten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt dat de gemeenten een extra inspanning zouden doen bij de opvang van asielzoekers. Hij heeft dat gezegd in "Terzake". Zijn vraag kadert in het spreidingsplan voor de opvang waaraan hij momenteel werkt. Francken heeft het voorlopig over een inspanning op vrijwillige basis, maar sluit niet uit dat het verplicht wordt, mocht dat nodig blijken.

"Er is afgesproken binnen de regering dat ik begin december met dit dossier moet landen, en ik zal met dit dossier landen", zegt een vastberaden Francken. "Als het kan worden vermeden om te verplichten, zal ik dat zeker doen, want er zijn al genoeg verplichtingen voor de lokale besturen."

De toestroom aan asielzoekers in ons land blijft tot op heden relatief beperkt. "We zullen heel creatief moeten zijn om opvang te blijven garanderen", zegt Francken. Zelf is hij bijna aan het einde van zijn Latijn als het gaat over bijkomende opvang, dus kijkt hij nu stilaan naar de gemeenten.

Indien nodig zal hij desnoods een verplichte spreiding opleggen. "Uitzonderlijke situaties vergen uitzonderlijke maatregelen, en dan zullen gemeenten een aantal asielzoekers krijgen toegewezen waarvoor ze zelf opvang zullen moeten zoeken." Francken noemt enkele opvangvoorbeelden: in appartementen, in oude schoolgebouwen, in ongebruikte sporthallen of in oude pastorieën.

"Niet houdbaar"

Intussen blijft de toestroom aan asielzoekers via Griekenland en Italië aanhouden. Francken geeft toe dat "dit soms wel tot bitterheid" bij hem leidt. "De signalen zijn binnen de Europese Commissie en door de lidstaten al voldoende gegeven. Er is geld op tafel gelegd. Er is steun - zowel militair als politioneel - om de buitengrenzen op zijn minst te bewaken. Maar dit gebeurt niet en dat is niet houdbaar."

De staatssecretaris is er zich bewust van dat er onrust heerst. "Er is toch heel veel kritiek. Er is heel wat onrust. De mensen maken zich zorgen en dat is niet ingegeven door een bepaald discours tegen vreemdelingen." Hij weet waarover hij spreekt, zegt hij. "Ik denk dat er geen enkele politicus rondloopt in dit land die niet wordt aangesproken. Dit is onderwerp nummer één aan de toog in Vlaanderen, Wallonië en Brussel."

Francken wacht af wat de Europese top in Malta van volgende week gaat opleveren. Het doel is duidelijk: "Wij gaan niet het putje van het bad zijn in Europa."