Mechelen maakt 2 miljoen en 200 opvangplaatsen vrij

Mechelen wil meehelpen om de asielcrisis het hoofd te bieden. Het stadsbestuur stelt op korte termijn 200 opvangplaatsen ter beschikking en maakt daarna, in de periode 2016-2019, bijna 2 miljoen euro vrij voor de integratie en het activeren van erkende politieke vluchtelingen.

"Wij willen ons deel van de verantwoordelijkheid nemen", zegt burgemeester Bart Somers (Open VLD). De opvangplaatsen komen in enkele woningen in de Mechelse binnenstad, maar vooral in een loods naast de Nekkerhal waar het Rode Kruis en Fedasil 150 plaatsen mogen voorzien tot begin 2017. De kosten voor deze "acute opvang" zullen door de federale overheid gedragen worden. "We anticiperen op deze manier op het spreidingsplan dat er zit aan te komen", stelt Somers.

Asielzoekers die erkend worden als politiek vluchteling moeten momenteel binnen de twee maanden het opvanginitiatief waar ze verblijven verlaten. Ze zijn vervolgens vrij om zich te vestigen waar ze willen en de verwachting is dat velen dit - net als in het verleden - in de centrumsteden doen. "Deze tweede fase van de asielcrisis zal minder zichtbaar, maar daarom niet minder cruciaal zijn", vindt Somers. "In het verleden is ons land er niet altijd even goed in geslaagd om deze mensen te laten integreren en te laten deelnemen aan de maatschappij. Wij willen met een warme maar aanklampende aanpak nu beter doen."

Tot de maatregelen horen een extra aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor van 150 woningen, meer controles op verkrotting, het sneller instappen in lessen Nederlands, activering door bijkomende arbeidsplaatsen volgens artikel 60, psychische ondersteuning voor getraumatiseerde vluchtelingen en een nieuw digitaal platform waar mensen met noden in contact kunnen komen met geëngageerde Mechelaars die willen helpen.