Ook Bracke dringt bij Galant aan op volledige transparantie

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) schaart zich achter de vraag van Groen en Ecolo aan MR-minister Jacqueline Galant om tegen maandag alle nuttige documenten over te maken rond de samenwerking met advocatenkantoor Clifford Chance. Dat melden Groen-Kamerlid Kristof Calvo en Ecolo-collega Jean-Marc Nollet en bevestigt Bracke aan onze redactie.

"De oproep van de Kamervoorzitter is glashelder", aldus Calvo en Nollet, die verduidelijken dat de diensten van de Kamer alle stukken zullen opvragen bij Galant. "Hij doet dat heel duidelijk ook namens de Kamervoorzitter zelf. Het dossier moet volledig zijn en ter beschikking van de Kamer zijn voor de door ons gevraagde conferentie van voorzitters van maandag."

Kamervoorzitter Bracke wil inderdaad dat Galant tegen maandag alle documenten vrijgeeft die "nuttig kunnen zijn om de relatie tussen haar kabinet en het advocatenkantoor op te helderen". "Ik ga daar evenwel niet lichtzinnig mee om", aldus Bracke. "Sommige documenten kunnen vertrouwelijk en wettelijk beschermd zijn. Ik ga zelf eerst die documenten bekijken en dan eventueel oordelen dat we ze in een besloten commissie bespreken om de legaliteit te beschermen."

Op de conferentie maandag zullen de verschillende fracties afspraken maken over de manier waarop "het dossier-Galant" verder besproken zal worden in het parlement. Calvo hoopt alvast ook bij de meerderheid steun te vinden om de minister én premier Charles Michel zo snel mogelijk "alle openstaande vragen" te kunnen stellen.

"Wij zijn tevreden met de houding van de Kamervoorzitter omdat transparantie in dit dossier dringend nodig is, te meer de minister eerder de Kamer helaas heeft voorgelogen", merken de groenen nog op. Ze willen zo snel mogelijk volledige duidelijkheid, omdat de hele affaire volgens hen een beeld schept "dat ministers denken zich alles te kunnen permitteren".