"Behoorlijk progressief, geen man van grote risico's"

Rik Torfs, rector van de KU Leuven en kerkjurist, heeft veel vertrouwen in Jozef De Kesel (68), die vandaag officieel is voorgesteld als nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. "Hij moet ervoor zorgen dat de Kerk geloofwaardig doorklinkt in het maatschappelijke debat", zei Torfs in "De ochtend" op Radio 1.

"Jozef De Kesel is een uitstekend theoloog, voor een deel opgeleid in Rome", zegt Torfs. "Hij is iemand die zijn sporen heeft verdiend als hulpbisschop voor Brussel waar hij erin slaagde om uitstekende gesprekken aan te knopen met mensen van andere godsdiensten. Daarna is hij bisschop van Brugge geworden, niet simpel in de nadagen van Roger Vangheluwe. Hij heeft er veel bestuurservaring opgedaan en is een vriendelijk en beminnelijk man, in het leven van kapitaal belang."

Toch reed hij geen foutloos parcours, zo benoemde hij een pedofiele priester in Middelkerke. "Een inschattingsfout", klonk het achteraf. "Hij heeft uiteindelijk zijn standpunt herzien na externe druk en dat is natuurlijk nooit een goede zaak", zegt Torfs. "Je zou op je standpunt moeten kunnen blijven. Maar dat zijn bijzonder delicate dossiers waarin de Kerk heel kwetsbaar is en de publieke opinie hard oordeelt. Dat was een moeilijke tijd, maar hij gaat ook nog moeilijke zaken tegemoet in het aartsbisdom Mechelen. Hij ziet heel helder in dat we in een geseculariseerde samenleving leven waar veel mensen geen religieuze belangstelling meer hebben."

"Vertrouwen in goede mensen"

"De Kesel stond bij de 5 topfavorieten. Johan Bonny is misschien bekender, maar ook De Kesel stond dicht bij kardinaal Danneels. Hij was 5 jaar geleden al de favoriet van Danneels. Met De Kesel heb je een behoorlijk progressief iemand, hoewel hij geen man is van de grote risico's."

Volgens Torfs moet hij "ervoor zorgen dat de Kerk geloofwaardig doorklinkt in het maatschappelijke debat". "Ik heb altijd vertrouwen in goede mensen die met veel goede wil aan hun taak beginnen", besluit Torfs.

Ook Renaat Landuyt had als burgemeester van Brugge een goede relatie met Jozef De Kesel. "Ik zou hem een voorzichtig man noemen. Maar je ziet waar hij naartoe wil. Hij heeft de crisis na Vangheluwe op een subtiele wijze kunnen oplossen. Hij laat iedereen zijn werk doen en geeft dan een lichte duw in de juiste richting. Zijn opvolger hier zal iemand moeten zijn die het proces van langzame verandering kan voortzetten."