Aartsbisschop De Kesel: "Wat is de betekenis van de godsdienst in de samenleving?"

Jozef De Kesel, tot voor kort bisschop van Brugge, is voorgesteld als de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de nieuwe topman van de Belgische Katholieke Kerk. Volgens De Kesel staat de Kerk voor grote uitdagingen. "Wat is de betekenis van godsdienst in de seculiere samenleving", vraagt hij zich af. Een vraag die de Kerk deelt met de islam, vindt De Kesel.
AP2013

"De Kerk bij ons in het Westen is niet in verval, maar maakt wel een grote crisis door. Een veranderingsproces dat we moeten doormaken", luidt de analyse van de nieuwe aartsbisschop.

De Kesel stelt zich de vraag naar de positie van de godsdienst in de moderne seculiere samenleving. "Voor mij is dat de grote uitdaging waar de Kerk voor staat. De vraag naar de plaats van de godsdienst in de samenleving hebben wij gemeen met de islam. Wat betekent het moslimgelovige te zijn in een samenleving waar de sharia niet de wet is? Wat betekent het christen te zijn in een samenleving die in zijn geheel niet christelijk is?"

Monseigneur De Kesel ziet de Kerk en zijn invloed op de samenleving kleiner worden. "Maar ik hoop dat de Kerk niet evolueert naar een gesloten groep, want dan wordt ze een sekte. De Kerk mag zich niet opsluiten in haar eigen gelijk en alleen maar met zichzelf bezig zijn. De Kerk moet meevoelen met de grote uitdagingen van de tijd en de cultuur. Een geëngageerde Kerk, ook op het maatschappelijk terrein, die niet alleen maar iets te zeggen heeft in de privésfeer van de burger."

"Het woord crisis is voor mij iets positief. Het is het begin van de verandering", is een van de credo's van de nieuwe aartsbisschop.

"Getekend door de problematiek in Brugge"

Naar eigen zeggen was Jozef De Kesel verrast toen hij hoorde dat de paus hem ging benoemen tot aartsbisschop. "Ik wist wel dat mijn naam circuleerde, maar ik was er zeer gerust in. Er waren nog andere goede kandidaten. Ik dacht dat het mij niet ging gevraagd worden." Met name Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, werd gezien als de gedoodverfde opvolger van André-Joseph Léonard. "Ik had ook aan hem gedacht. Maar ik denk niet dat ik in zijn schaduw zal staan, we zijn vrienden in de beste contacten", verzekert De Kesel.

De voorbije vijf jaar was Jozef De Kesel bisschop in Brugge. "Ik ben daar niet in al te gemakkelijke omstandigheden benoemd", verwijst hij naar de pedofiliezaak van Roger Vangheluwe. "Ik weet niet of ik goed voorbereid was. Ik had nog nooit de eindverantwoordelijkheid gehad van een bisdom. Ik heb veel moeten leren. En ik ben toch een beetje getekend door de problematiek."

Jozef De Kesel wordt omschreven als iemand die voorzichtig is, bedachtzaam en niet doortastend. "Dat is misschien waar. Ik ben wie ik ben", zegt hij daarop. "Maar voor mij is het belangrijk om raad te vragen bij grote problemen. Als je aarzelend bent, heb je het grote voordeel dat je raad vraagt. Het is niet zo slecht dat je soms twijfelt. Zelfverzekerd zijn is ook een groot probleem."

"Respect voor homo's is iets wat evangelie deelt met moderne cultuur"

Tijdens de persconferentie waarop De Kesel werd voorgesteld, kreeg hij ook de vraag naar zijn positie ten opzichte van homoseksuelen. "De Kerk moet meer open zijn", zegt de nieuwe aartsbisschop daarover.

"Ik heb respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens. De Kerk heeft haar redenen om te zeggen dat ze dat geen huwelijk noemt, maar dat belet niet de andere relatievormen. Ik ben niet akkoord met alles wat de moderne cultuur ons voorschrijft, maar respect voor de andere mens is iets wat het evangelie deelt met de moderne cultuur. Daarom moet ze binnen de Kerk gewaardeerd worden."

Nog even in Brugge

Jozef De Kesel is nu benoemd tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Die benoeming wordt pas effectief wanneer hij "bezit neemt" van de kathedraal daar. Dat gebeurt op 12 december. Tot dan blijft De Kesel administrator van het bisdom Brugge. Daarna zal een nieuwe administrator aangeduid worden door een college van consultoren, waarin tot 12 priesters zitten. De nieuwe administrator zal de verantwoordelijkheid van het bisdom Brugge op zich nemen tot er een nieuwe bisschop is benoemd.

Wat houdt de functie van aartsbisschop precies in?

Op zoek naar de wortels van de nieuwe aartsbisschop