Belgische gezinnen hebben steeds meer schulden uitstaan

De schuldgraad van de Belgische gezinnen is hoger dan ooit. Dat meldt De Tijd. Het bedrag dat Belgen hebben ontleend, was in het tweede kwartaal even hoog als hun jaarinkomen na belastingen, terwijl het 10 jaar geleden slechts 71 procent van dat inkomen bedroeg.

De stijgende Belgische schuldgraad staat in contrast met de dalende schuldgraad in de eurozone. De Belgen hebben meer schulden om verschillende redenen: de rente voor woonkredieten zakte naar een historisch dieptepunt, waardoor een gezin het zich kan veroorloven om meer te lenen.

Tegelijk zijn de huizenprijzen in België blijven stijgen, in tegenstelling tot in andere Europese landen. Hypothecaire kredieten vertegenwoordigen 81 procent van het door gezinnen geleende bedrag.

Het risico van die hoge schuldgraad voor de Belgische banken en de economie is voorlopig beperkt. Het aantal wanbetalingen blijft laag, en de waarde van het spaargeld van de gezinnen is relatief gezien hoog. Eerder beslisten de banken al om strengere regels op te leggen aan mensen die geld lenen om een huis te kopen. Zij moeten een groter deel op tafel leggen bij de aankoop, en de afbetalingstermijnen zijn nu doorgaans minder lang dan voorheen.

Problematische schulden

Er moet wel een duidelijk verschil gemaakt worden tussen algemene, uitstaande schulden, en problematische schulden. Het Vlaams Centrum voor Schuldenlast helpt mensen die zelf hulp komen zoeken omdat ze hun schulden niet meer kunnen betalen. 60 procent van hen heeft een uitstaande (problematische) schuld van minder dan 5.000 euro. Het gaat dan vaak om uitstaande facturen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, energie of andere. Slechts bij 15 procent van die mensen gaat het om een bedrag boven de 20.000 euro.

Meest gelezen