Maar twee partijen voor rechter in miljoenenfraudezaak

Slechts twee van de ongeveer negentig verdachten in een miljoenenfraudezaak moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen. De anderen gaan vrijuit omdat de zaak voor hen verjaard is. Dat schrijft De Tijd.

Een zestigtal bedrijven bracht geld onder in zogenoemde kasgeldvennootschappen. Ze verkochten die door aan stromannen. Zij lieten in ruil voor een commissie die vennootschappen failliet gaan zodat niemand belastingen moest betalen. De bedrijven passeerden allemaal via KB Consult, een dochterbedrijf van de toenmalige Kredietbank.

Het onderzoek sleept al twintig jaar aan. Ongeveer negentig verdachten verschenen al in 2011 voor de raadkamer in Brugge. Het merendeel hoorde daar al dat de zaak verjaard was.

Eenentwintig verdachten die naar de correctionele rechtbank werden verwezen, gingen in beroep. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent heeft voor hen vastgesteld dat het onderzoek veel te lang heeft aangesleept.

"Binnen die twintig jaar heeft het hof vastgesteld dat er twee keer een grote periode is, van telkens drie jaar, waarin het onderzoek compleet heeft stilgelegen. Het hof heeft onder meer vastgesteld dat de strafvordering voor dertien beklaagden verjaard is en dat vier anderen geen behandeling meer kunnen krijgen binnen een redelijke termijn waardoor de strafvordering ontoelaatbaar werd verklaard."

Twee andere beklaagden zijn intussen overleden. En twee anderen kregen een minnelijke schikking. In de hele zaak riskeren daardoor nog slechts twee partijen een proces.