"We moeten naar de feiten kijken en niet van fantasieën uitgaan"

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil met zijn open brief naar de centrumrechtse partijen in Europa, een oproep voor realisme lanceren. Dat zegt hij in "Bonus". "Als we zo blijven verdergaan, dan zullen we pas asociaal zijn. De bevolking zal dit namelijk niet blijven pikken en zal uiteindelijk onverdraagzaam reageren. Dan zal je overmorgen misschien een ander politiek beleid krijgen, een dat je helemaal niet wil."

"We zien aan de cijfers dat de instroom niet ophoudt en dat die structureel dreigt te worden", herhaalde De Wever op Radio 1. "Ongecontroleerde chaotische migratie is nooit een positieve zaak. Niet voor zij die komen en zeker niet voor landen die ontvangen want dat zijn de facto maar enkele landen in Europa: de rijkste landen die de beste sociale zekerheid hebben."

"Schengenverdrag is dood"

De Wever pleit in zijn brief onder meer voor het controleren van de buitengrenzen. "Ik denk dat dat de consequentie is van het verdrag van Schengen (dat een vrij verkeer van personen mogelijk maakt tussen een aantal Europese landen nvdr.) die men nooit onder ogen heeft willen zien. Schengen is vandaag dood, net als het verdrag van Dublin (dat bepaalt dat het eerste EU-land van aankomst de asielaanvraag moet behandelen nvdr.). Als we dat morgen moeten herstellen dan moeten we de realiteit aanvaarden dat Europa zijn grenzen zal moeten bewaken en dat men niet zomaar kan binnenwandelen in een land naar keuze. De Conventie van Genève is ook zo niet bedoeld."

Een update van de Conventie van Genève is volgens de N-VA-voorzitter onvermijdelijk. "De Conventie van Genève biedt iedereen die erkend wordt als vluchteling dezelfde sociale rechten als een inwoner. Die sociale rechten zijn sinds het afsluiten van de Conventie echter veel veranderd. Een zeer gulle sociale zekerheid kan je niet combineren met een ongecontroleerde massale migratie."

"Niet van fantasieën uitgaan"

Volgens De Wever is zijn brief vooral een oproep om naar de feiten te kijken en niet meer van fantasieën uit te gaan. "Er zijn al migratie -en asielcrisissen geweest. We weten wat de gevolgen zijn: het grootste merendeel is niet actief op de arbeidsmarkt, grootste merendeel zijn steuntrekkers. Onze maatschappij is zo ingrijpend veranderd. Er is vandaag geen werk meer voor ongeschoolde arbeidskrachten die binnenkomen."

Nochtans wordt er voorspeld dat er een tekort zal zijn aan arbeidskrachten. "Het zal wel zijn dat we migratie en arbeidsmigratie nodig hebben, maar dat zijn gecontroleerde vormen van migratie zoals in Canada en de VS."

Hoe ziet oplossing eruit?

Hoe De Wever die update van de Conventie van Genève dan precies ziet? "Zelfs zonder een herziening van de Conventie kun je al ontzettend veel doen. Laat me duidelijk zijn: ik denk dat we mensen moeten blijven opnemen, ook oorlogsvluchtelingen, maar op een gecontroleerde manier. We zouden quota kunnen afspreken en financiële solidariteit vragen van landen die niemand willen opvangen."

De Wever pleit daarnaast ook voor een betere vluchtelingenopvang buiten Europa. "De landen dicht bij de conflictgebieden hebben de Conventie van Genève niet ondertekend. Ze doen ook niets voor de vluchtelingen, ze tolereren hen alleen op hun grondgebied. Wij geven hier momenteel gigantische bedragen aan opvang en integratiebeleid. We zouden ons geld beter daar investeren, om mensen daar veiligheid te geven."

Voor De Wever is het duidelijk: de huidige situatie is onhoudbaar: "Men moet beseffen dat als dit zo verdergaat, dat we dan pas asociaal zijn. Dan zullen we de prijs betalen voor de tolerantie. De bevolking zal dit niet meer blijven pikken en zal onverdraagzaam reageren. Dan zal je overmorgen misschien andere politieke reacties krijgen en een ander beleid dat je helemaal niet wil."

Meest gelezen