De Wever vraagt Europa om toevloed van vluchtelingen te stoppen

In een open brief aan alle centrumrechtse partijen in Europa slaakt N-VA-voorzitter Bart De Wever een noodkreet over de vluchtelingencrisis. De Wever zoekt zo steun om de vluchtelingenstroom te stoppen. "We moeten een gesloten systeem van quota overwegen", schrijft hij. Zijn partijgenoot Theo Francken vraagt zich dan weer in De Morgen af of we asielzoekers niet gewoon moeten oproepen om weg te blijven uit ons land.
Jasper Jacobs

De brief van De Wever -in het Engels- komt er in aanloop naar de Europese vluchtelingentop van volgende week en is gericht aan alle conservatieve, liberale en christendemocratische partijen in de Europese Unie. 

"Dit jaar hebben al 1 miljoen mensen asiel aangevraagd in Europa. Velen verwachten dat deze cijfers de volgende jaren zullen worden herhaald", schrijft De Wever in het begin van zijn brief. "Het doet nadenken over waar ons continent op een redelijke manier mee om kan. Deze crisis is niet eenmalig, zonder een gedeelde strategie wordt dit een structureel probleem."

Problematiek

De N-VA-voorzitter analyseert vervolgens de huidige situatie en ziet vijf grote punten/problemen:

  • "Als de reddingsmissies op zee een garantie zijn op toegang in Europa, zullen velen hun leven blijven wagen."
  • "We blijven al onze aandacht en energie vestigen op hen die Europa bereiken met de hulp van mensensmokkelaars. Is dat de meest humane aanpak? Moeten we geen veilige opvang voorzien in de eigen regio?"
  • "Bepaalde aspecten van onze Europese samenleving, bijvoorbeeld onze sociale zekerheid, trekken vluchtelingen aan. De Conventie van Genève heeft een update nodig."
  • "Eens de vluchtelingen in veiligheid zijn, is er geen echte nood meer om naar een ander land te reizen voor bescherming. Er wordt vaak verkeerd gedacht dat het recht op bescherming gelijk is aan het recht om vrij een land te kiezen voor een asielaanvraag."
  • "Er wordt meer aandacht gevraagd voor de komst dan voor de terugkeer van vluchtelingen. Nochtans moeten er veel die naar Europa komen, terugkeren. Om daarop voorbereid te zijn, moet de terugkeerpolitiek een centrale rol gaan spelen."

Maatregelen

De Wevers grootste vrees is dat de maatregelen die Europa tot nu toe nam niet voldoende zijn om een structureel antwoord te bieden op de problematiek. Wat er dan wel moet gebeuren? "De buitengrenzen gesloten moeten worden. Want zolang men Europa illegaal binnen geraakt, zullen mensen hun leven op zee riskeren. De Europese waarden verplichten ons om een einde te maken aan dit lijden. Er kan geen excuus zijn voor Europa. We moeten de grenzen bewaken en we moeten dat zelf doen."

Zo wil De Wever dat er geïnvesteerd wordt in zogenoemde safe havens, dicht bij de conflictgebieden. "Het is voor de vluchtelingen gemakkelijker te bereiken en het kost ook minder. Het moet vluchtelingen tegenhouden naar Europa te komen. Eens in een veilig land, moet duidelijk worden gemaakt dat er geen reden meer is om te vluchten."

Tot slot pleit De Wever nog voor een gesloten quotasysteem voor Europa. "Uitgaande van de solidariteit tussen de lidstaten moeten we een beperkt aantal vluchtelingen opvangen."

Ook voor Francken is de situatie "onhoudbaar"

Partijgenoot van De Wever en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vraagt zich op zijn beurt af of de regering de asielzoekers niet moet oproepen om weg te blijven uit België.  "Ons land moet opletten dat het niet het putje van Europa wordt waar alle asielzoekers naartoe stromen", zegt Francken in De Morgen. Ik kan een oproep om weg te blijven uit België niet in mijn uppie lanceren. Maar we moeten het wel bespreken in de regering. Want de situatie is echt onhoudbaar."

Meest gelezen