ABVV lanceert factuurregering.be

De socialistische vakbond ABVV lanceert de website www.factuurregering.be. Op die site zal iedereen de impact van de besparingen van de Vlaamse en federale regering kunnen berekenen. Voor een doorsnee gezin zou het volgens het ABVV snel gaan om 500 euro op jaarbasis.
Caroline Copers, algemeen secretaris van ABVV

Via www.factuurregering.be kunnen mensen volgens het ABVV de impact berekenen van meer dan 20 verschillende maatregelen van zowel de Vlaamse als van de federale regering. Het gaat dan onder meer om de indexsprong tot de energieheffing of "Turteltaks" en het duurdere onderwijs. Omgekeerd worden ook de hogere werkbonus voor lage lonen en de hogere forfaitaire beroepskosten meegeteld.

Volgens Caroline Copers, algemeen secretaris van het ABVV, blijkt uit berekeningen op de tool alvast dat "de zogenaamde koopkrachtversterkende maatregelen onmiskenbaar in het niets vallen bij alle Vlaamse en federale besparingen samen".

Volgens de tool zal een gezin met twee kleine kinderen en een gezamenlijk netto-maandloon van 3.500 euro op jaarbasis meer dan 500 euro aan hogere facturen moeten ophoesten. De verhoging van de forfaitaire beroepskosten weegt daar geenszins tegen op, klinkt het. Een alleenstaande werkloze moeder met twee studerende kinderen gaat nog dieper in het rood: zij gaat er meer dan 1.500 euro op achteruit. "Van die beloofde "100 euro netto meer per maand" blijft in praktijk voor velen dus amper of niets over", stelt de vakbond.

Caroline Copers: "Het is overduidelijk: de factuurregeringen Bourgeois en Michel sparen geen enkele werknemer of uitkeringstrekker terwijl de vermogenden steevast buiten schot blijven. Het is die onrechtvaardigheid die de motor is van ons verzet."