Derdebetalersregeling ook voor de tandarts - Joye/De Loose

Patiëntenverenigingen, middenveldorganisaties en academici klagen het al jaren aan: onze eerstelijnsgezondheidszorg is financieel niet toegankelijk genoeg. Na jarenlange druk is er sinds 1 oktober bij de huisartsen een grote stap vooruit gezet: de derdebetalersregeling, waarbij de patiënt enkel het remgeld nog moet betalen, is verplicht voor alle mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Tim Joye is gezondheidsspecialist van de PVDA, Lowie De Loose is huisarts.

Groot was onze verbazing dan ook toen we vernamen dat uitgerekend op diezelfde dag bij tandartsen het systeem ingeperkt wordt. Net als de huisartsen konden de tandartsen al eerder de derdebetalersregeling toepassen, als hun patiënt in een financiële noodsituatie zat en het verschuldigde bedrag niet kon betalen. Maar sinds 1 oktober is dat gedaan: enkel bij mensen met een verhoogde tegemoetkoming mag het nog, niet verplicht weliswaar, maar bij alle anderen is het strikt verboden. Het lijkt wel een processie van Echternach. Toegang tot tandzorg is een essentieel onderdeel van een performante eerstelijn, maar zet met deze maatregel een serieuze stap achteruit.

Uitstel

Een grootschalige enquête van de Socialistische Mutualiteit uit 2014 toonde aan dat 24% van de Belgen zonder recht op verhoogde tegemoetkoming tandzorg had uitgesteld omwille van financiële redenen. Eén op vier, een gigantisch cijfer voor een ontwikkeld land als het onze, maar het zal velen niet verbazen. Bedragen tussen 50 en 100 euro op tafel leggen voor een routine onderzoek is zeker niet enkel een probleem voor de armsten onder ons. En dan komt er dikwijls nog extra remgeld bij indien je tandarts niet geconventioneerd is.

Een bijkomend probleem is dat een aantal medisch noodzakelijk ingrepen gewoon niet terugbetaald worden. Een uitneembare prothese bijvoorbeeld kan enkel vanaf de leeftijd van 50 jaar. Een rot gebit is onmogelijk onder die leeftijd? Elke huisarts in het land weet beter dan dat. De gevolgen van al die financiële drempels zien we wekelijks in onze praktijk: onverzorgde gebitten, infecties, abcessen, enzovoort.

Preventie

Twee tot drie maal per dag je tanden poetsen en één tot twee maal per jaar naar de tandarts, elk kind wordt grootgebracht met die gulden regel. In elk gezondheidsbeleid hoort preventie van tandproblemen een hoeksteen te vormen. En voor een performante preventieve aanpak horen financiële drempels weggewerkt te worden. Een positief voorbeeld is het preventief tandartsbezoek bij jongeren, sinds enkele jaren volledig terugbetaald. De cijfers van de gezondheidsenquête uit 2013 toonden een indrukwekkende stijging van 63% naar 80% op enkele jaren tijd. Net als bij de huisarts geldt ook hier: verlagen van financiële drempels heeft op korte termijn een kostprijs, maar levert op lange termijn op.

De maatregel om de derdebetalersregeling bij occasionele noodsituatie af te schaffen komt er op vraag van een deel van de tandartsen zelf. Het systeem zou namelijk te veel fraude in de hand werken. Het is jammer genoeg de patiënt die nu het gelag moet betalen om het misbruik van deze tandartsen te voorkomen. Er bestaan toch andere manieren om de frauderende tandartsen aan te pakken? Met een patiëntenfactuur wordt extra controle ingebouwd en blijft de patiënt bewust van de kostprijs. Door elektronische verwerking van betalingen kunnen excessen gemakkelijk opgespoord worden. Die kent men trouwens vaak nu al, het enige wat ontbreekt is effectief optreden.

In de eerste lijn is geen plaats voor financiële drempels, niet bij de huisarts noch bij de tandarts. Initiatieven voor de armsten onder ons zijn een goeie eerste stap, maar niet genoeg. Enkel een systeem dat voor iedereen telt, sluit niemand uit. Enkel een systeem dat verplicht is, vermijdt stigmatisering van de patiënt. Patiënten, huisartsen, academici, armoede-organisaties... Velen hebben al gepleit voor een toegankelijke eerstelijn, zonder geld naar de huisarts. Tijd om daar de tandarts aan toe te voegen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.