"Als er leegstaande panden zijn, moeten ze gebruikt worden"

Kersvers aartsbisschop Jozef De Kesel wil leegstaande panden van de Kerk gebruiken om vluchtelingen te helpen. Hij stuurde daarvoor enkele weken geleden al een brief rond in zijn bisdom Brugge. De Kesel reageert zo in "Terzake" op de oproep van vicepremier Alexander De Croo.

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo opperde vanmorgen via een tweet dat de Kerk in ons land lege kloosters en abdijen ter beschikking zou moeten stellen voor de opvang van vluchtelingen. Jozef De Kesel is het daarmee dus eens, maar in "Terzake" nuanceerde hij wel.

"Ik heb enkele weken geleden een brief rondgestuurd in mijn bisdom Brugge, met de vraag om me te melden wanneer er panden leegstaan. Er zijn trouwens nu al parochies die appartementen huren om er dan vluchtelingen in onder te brengen. Onderdak is wel één ding, je moet die opvang ook organiseren en dat vraagt veel inzet. Maar als er panden leegstaan, moeten we die gebruiken."

De Kesel kwam ook nog terug op zijn uitspraak over holebi's. Bij zijn aanstelling had de aartsbisschop gezegd dat hij respect heeft voor de seksualiteitsbeleving van holebi's. In "Terzake" herhaalde hij die woorden, maar op de vraag of hij het goed vindt dat holebi's seks hebben, wilde hij niet positief antwoorden.

De nieuwe aartsbisschop blikte tot slot nog vooruit. "We moeten een grotere cohesie tussen de bisschoppen nastreven en de Kerk moet in ons land voor iets staan. We zijn niet meer alomtegenwoordig, maar we staan wel voor iets. We moeten maatschappelijk relevant blijven en niet alleen op religieus vlak."