"Bloedserieus over brexit als ik mijn zin niet krijg"

De Britse premier David Cameron beleeft een cruciale week. Morgen publiceert hij zijn brief aan Europees president Donald Tusk met daarin zijn voorstellen voor de hervorming van de Europese Unie. Tijdens een toespraak voor Britse bedrijfsleiders klonk Cameron alvast zeer vastberaden. Hij beklemtoonde dat hij wel degelijk uit de Unie zal stappen als zijn voorstellen niet worden gevolgd.

Cameron vertelde tijdens zijn speech voor de Britse ondernemers dat hij een minder strakke en een "competitievere" Europese Unie wou die meer bescherming biedt aan landen zoals het Verenigd Koninkrijk die niet de euro als munt hebben.

De leider van de Britse Conservatieven benadrukte dat hij in de Unie wil blijven als hij een grotere autonomie voor zijn land kan bekomen. De Britse industrie staat in het algemeen negatief tegenover een brexit, uit angst voor de mogelijke negatieve gevolgen voor de Britse bedrijven en de financiële sector. "Als Europa voldoende flexibel is, dan blijven we. Indien niet, dan moeten we ons de belangrijke vraag stellen of dat dan een organisatie voor ons is."

Referendum in juni 2016?

Volgens Cameron is de vraag niet of het Verenigd Koninkrijk kan overleven buiten de Europese Unie, maar wel of het in dat geval succesrijker zou zijn. "Een status quo volstaat niet", zei hij strijdvaardig. "We willen een betere deal."

De premier beloofde in zijn verkiezingscampagne een referendum over de in/uit-vraag en dat voor het einde van 2017. Een precieze datum is er nog steeds niet.

Maar volgens de Britse krant The Times, die sprak met Europese functionarissen, zou Cameron het referendum het liefst in juni 2016 willen houden. Cameron zou het advies van de andere Europese leiders daarover ter harte hebben genomen. Zij wezen hem erop dat er volgende zomer hoogstwaarschijnlijk opnieuw een vluchtelingencrisis zal plaatsvinden. De voorwaarde voor Cameron om het referendum al in juni te houden zou wel zijn dat de 27 leiders op de decembertop in Brussel instemmen met het gros van zijn hervormingsvoorstellen.

"Een leven en laten leven-Europa'

Cameron publiceert morgen zijn brief aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. In die brief zal hij zijn specifieke vragen voor hervormingen kenbaar maken.

Cameron was tot nog toe eerder vaag gebleven over zijn precieze eisen. Hij had het enkel over het controleren van de immigratie door het beperken van de uitkeringen voor nieuwkomers en over een garantie dat de 19 eurolanden geen maatregelen op de 9 eurolanden kunnen opleggen.

"Ik wil een leven en laten leven-Europa, een flexibel Europa dat ons toelaat om buiten de kleine kring van politiek en economisch verweven eurolanden te staan. (...) We willen deel uitmaken van een  gemeenschappelijke markt, geen gemeenschappelijk land."

"Bluf en opschepperij"

Cameron wandelt in deze op een dunne koord. Hij moet voldoende Europees enthousiasme tonen om de andere Europese leiders niet voor het hoofd te stoten maar ook voldoende indruk maken op de eurosceptische tak binnen zijn partij. Die laatsten zijn er immers niet van overtuigd dat Cameron echt bereid is om de Unie vaarwel te zeggen.

De woorden van Cameron maken alleszins weinig indruk op de Labourpartij, die in tegenstelling tot de Conservatieven, de eenduidige boodschap uitdraagt dat het Europese Unie wil blijven en vanuit die positie de gewenste hervormingen wil onderhandelen.

"De houding van Cameron inzake Europa bestaat uiteindelijk uit veel bluf en opschepperij en is veeleer bedoeld om de de eurosceptici in zijn eigen partij te sussen", zei de schaduwminister van Financiën scherp.