Aantal asielaanvragen lichtjes gedaald in oktober

Het aantal asielaanvragen is in oktober gedaald met 13 procent in vergelijking met september, tot 4.810 aanvragen. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Die daling heeft te maken met het feit dat de dagelijkse capaciteit bij de Dienst Vreemdelingenzaken kort werd teruggebracht van 250 naar 150, maar ook met het lager aantal aankomende asielzoekers in de laatste week van oktober, zegt CGVS-woordvoerder Damien Dermaux.

De werklast blijft wel stijgen, tot 7.847 dossiers. In september waren dat er nog 6.738. Het CGVS wijst er wel op dat 3.900 dossiers beschouwd worden als de normale werkvoorraad. Dermaux verwacht dat het aantal aanvragen in november weer een piek zal kennen.

De voornaamste landen van herkomst waren Syrië (31 procent van het totaal), Afghanistan (25 procent), Irak (16 procent) en Somalië (3,5 procent).

Afgelopen maand werden 1.362 beslissingen ten gronde genomen, waarvan er 657 beslissingen waren tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 136 tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het gaat met andere woorden om een beschermingspercentage van 58 procent.