De Croo: "Stel kloosters en abdijen open voor vluchtelingen"

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo opperde vanmorgen via een tweet dat de Katholieke Kerk in ons land lege kloosters en abdijen ter beschikking zou moeten stellen voor de opvang van vluchtelingen. Dat zou de overheid helpen in het vinden van voldoende kwalitatieve opvang voor vluchtelingen, zegt hij. "Het is niet met een paar plaatsen links of rechts dat we er zullen komen", verduidelijkte hij in "Vandaag" op Radio 1. "Dit is een collectieve verantwoordelijkheid."

Door de vluchtelingencrisis moest de overheid de jongste maanden permanent op zoek naar opvangplaatsen. "We hebben de voorbije maanden alle zeilen bijgezet om goede opvang te vinden. Het gaat toch sinds augustus om drie tot vierduizend plaatsen per maand. Soms gaat dat goed, maar soms moet die opvang noodgedwongen in een legerhangar gebeuren", aldus De Croo.

De vreemdelingen herbergen is een van de zeven christelijke werken van barmhartigheid. "Wanneer komt er een actie van de Kerk om (lege) kloosters en abdijen open te stellen?", vroeg De Croo zich op Twitter af.

Barmhartigheid

"Ik hoor de paus continu de nadruk leggen op medemenselijkheid, zorgen dat vluchtelingen op een menselijke manier behandeld worden. Dan vind ik dat dat in ons land ook kan", verduidelijkt De Croo in Vandaag op Radio 1.

"Er zijn kloosters en abdijen in ons land die niet gebruikt worden en die vaak in veel betere staat zijn dan militaire hangars waar wij vandaag mensen te logeren leggen. Dan zou ik graag zien dat de barmhartigheid van de Katholieke Kerk en ook andere instellingen in ons land beter naar voor komt."

"We hebben nood aan een echte samenwerking, net zoals de samenwerking met Defensie die op een gestructureerde, gecoördineerde samenwerking verloopt. Op die manier kunnen we een inventaris maken van wat er beschikbaar is en honderden, duizenden plaatsen klaarmaken. Het is niet met een paar plaatsen links en rechts en een paar kleine initiatieven dat we echt het verschil gaan maken."

De liberale vicepremier legde de kwestie gisteravond voor aan het kernkabinet. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zou hierover contact opnemen met de kerkelijke instanties. "Het zou me dus verbazen als het stil blijft hierover", stelt De Croo die goede hoop heeft. "De nieuwe aartsbisschop heeft al gezegd dat hij wil bekijken hoe de Kerk met haar patrimonium zal omgaan."