Minister Galant verschijnt morgen voor Kamercommissie

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) moet morgenmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur meer tekst en uitleg geven over de omstreden totstandkoming van haar samenwerking met een advocatenkantoor Clifford Chance. Ook Laurent Ledoux, topman van de FOD Mobiliteit moet verschijnen. Premier Charles Michel, die momenteel in het buitenland is, zal ten vroegste vrijdag vragen beantwoorden.

De leiders van de verschillende fracties in de Kamer bogen zich vanochtend over het vervolg van de "affaire Galant". De minister kwam onder vuur nadat bleek dat ze niet de juiste regels volgde bij de aanstelling van advocatenkantoor Clifford Chance. Premier Michel erkende al dat ze "onvoorzichtig" was geweest, maar voor de oppositie moet de onderste steen boven komen.

Morgennamiddag moet de minister tekst en uitleg geven in de Kamercommissie. In de voormiddag wordt ook Laurent Ledoux, de topman van de FOD Mobiliteit verhoord. De verhoudingen tussen Galant en Ledoux zijn gespannen. Mailverkeer tussen hen bracht immers de bal in deze zaak aan het rollen.

"Ik ben onvoorzichtig geweest"

Galant heeft vanmorgen een dertigtal mails tussen haar kabinet, de administratie en het kantoor overgemaakt aan de Kamer, op vraag van de oppositie en Kamervoorzitter Bracke. Het gaat om mails, summiere facturen van Clifford Chance en een recente verduidelijking van het advocatenkantoor over "het waarom" van de eerste facturen. De bijlagen zijn "omwille van het beroepsgeheim" niet mee ter beschikking gesteld.

Het lijstje overgemaakte documenten start met de mail waarin topman Laurent Ledoux van de FOD Mobiliteit bevestigt dat er geen sprake is van een belangenconflict bij de aanstelling Clifford Chance. Voorts blijkt uit het mailverkeer van eind oktober en begin november 2014 onder meer dat niet meteen duidelijk was welke procedure gevolgd moest worden voor het onder de arm nemen van een advocatenkantoor. Net als de facturen lekten veel van de mails de voorbije dagen al uit.

Wat voorlopig nog ontbreekt, is het rapport dat minister Galant heeft besteld bij de Inspectie van Financiën over de aanstelling van advocatenkantoren door de FOD Mobiliteit. Het gaat dan om Clifford Chance, maar ook over andere én eerdere contracten. Naar verluidt zou dat in de loop van de dag nog ter beschikking gesteld worden van de Kamer. Ook de precieze taakomschrijving voor Clifford Chance maakt geen deel uit van de overgemaakte documenten.

Minister Galant erkent dat ze "onvoorzichtig" geweest is bij het toepassen van de verplichte procedures voor het aanstellen van advocatenkantoor Clifford Chance, maar ze benadrukt wel dat ze ter goeder trouw gehandeld heeft.

Oppositie blij met hoorzittingen

SP.A-fractieleidster Meryame Kitir en Groen-collega Kristof Calvo zijn blij dat de Kamer zich vastbijt in de zaak. Ze blijven erbij dat de minister niet enkel fouten maakte, maar ook het parlement heeft voorgelogen. "Het is logisch dat de minister zich moet verantwoorden, want dit is geen fijne affaire. Dit is geen reclame voor de politiek", aldus Calvo.

"De verdedigingslijn van de minister, dat haar voorgangers eerder ook een advocatenkantoor aanstelden zonder benoeming, is zwak. Dit is meer dan een technische of administratieve fout. Er zijn verscheidene inbreuken geweest op de wet op de overheidsopdrachten. Men heeft het parlement voorgelogen. Daar tillen wij als ecologisten zwaar aan."

"Het goede aan de commissiezittingen is dus niet enkel dat er duidelijkheid komt, maar dat ook de meerderheidspartijen zich zullen moeten uitspreken over de acties van minister Galant", aldus nog Calvo. "Ik hoop dat alle parlementsleden stevige vragen hebben voorbereid voor de minister."

MR behoudt vertrouwen in Galant

Galant geniet intussen nog steeds de steun van haar partij. De raad van de MR schaarde zich vanmorgen unaniem achter de minister. "Het is nu essentieel dat de minister zich kan concentreren op de echte inzet, die door deze zaak werd overschaduwd: de uitwerking van een vliegwet en van structurele maatregelen om de geluidsoverlast door het overvliegen van Brussel te verminderen".

Aan haar partijgenoten gaf de minister toe dat ze een "administratieve onvoorzichtigheid" heeft begaan. Ze houdt daarmee de lijn aan die premier Michel voor de vakantie al uitzette in de Kamer. Volgens Galant was de communicatie tussen haar kabinet en de FOD Mobiliteit "niet optimaal". Ze blijft er wel bij dat ze ter goeder trouw handelde en dat er inhoudelijk grondig werk is verricht in het geschil rond de staatssteun met de Europese Commissie, één van de kwesties waarvoor ze Clifford Chance onder de arm nam.