Nieuwe Meulestedebrug vermoedelijk klaar begin 2019

De nieuwe Meulestedebrug, een belangrijke verbindingsas tussen het noorden van Gent en het zuiden van de haven, zal vermoedelijk begin 2019 ingereden worden. In een antwoord aan Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq (Open VLD) zegt minister Ben Weyts (N-VA) dat de kostprijs tussen de 8 en 10,5 miljoen euro geraamd wordt.

Een verdeelsleutel voor de kosten werd nog niet bepaald tussen de actoren. Verwacht wordt dat de openbare aanbesteding eind 2016 klaar is en de twee jaar durende werken begin 2017 kunnen starten, aldus Weyts.

De huidige Meulestedebrug dateert uit de jaren vijftig en is sterk verouderd. Halverwege juni maakte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal bekend dat de brug over het kanaal Gent-Terneuzen vervangen wordt door twee aparte bruggen naast elkaar, met op elke brug twee rijstroken. Wat toen nog niet duidelijk was, is dat de bestaande brug vervangen zal worden door een nieuwe brug.

"Daarbij stelt de minister dat momenteel nog wordt onderzocht of er op een andere wijze invulling kan worden gegeven aan het respectvol omgaan met de erfgoedwaarden van de huidige brug", zegt De Clercq. "Verder meldt de mobiliteitsminister in zijn antwoord ook dat de piste van een aparte fiets- en voetgangersbrug werd verlaten. De twee nieuwe bruggen worden uitgerust met een comfortabel dubbelrichtingsfietspad."

Net als de Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) al meermaals aankaartte, pleit volksvertegenwoordiger De Clercq voor een snelle vooruitgang in het aanslepende dossier. "Ik kijk samen met de Gentenaars alvast uit naar een vlottere verkeersafwikkeling op deze cruciale verbindingsas. De relevantie van dit project is bijzonder groot voor de mensen in de buurt, de Gentse haven en de verkeersafwikkeling in het noorden van Gent."