Nieuwe rector UAntwerpen wordt in maart 2016 gekozen

De UAntwerpen kiest in maart 2016 een nieuwe rector. Het mandaat van de huidige rector, Alain Verschoren, loopt in september 2016 af en hij kan geen kandidaat meer zijn. Dat meldt de universiteit aan haar leden. Eind dit jaar moeten kandidaten zich kenbaar maken bij een kiescommissie.
Rector Alain Verschoren.

De huidige rector, de wiskundige Alain Verschoren, volgde in 2008, na een spannende verkiezingsstrijd met drie stemrondes, Francis Van Loon op. In 2012 werd hij herverkozen voor een tweede ambtstermijn, die in september 2016 afloopt. Doordat een rector maximaal twee termijnen mag besturen, worden er verkiezingen uitgeschreven.

"In de loop van de maand maart 2016 zullen verkiezingen worden gehouden voor een nieuw rectormandaat van vier jaar ingaand op 1 oktober 2016", klinkt het maandag in een mail van Serge Simon, voorzitter van het Centraal Stembureau van de UAntwerpen.

Voltijdse gewoon hoogleraren en hoogleraren van de universiteit hebben van 15 december tot en met 15 januari de tijd om zich kandidaat te stellen. Van 11 januari tot en met 19 februari 2016 wordt een kiescollege samengesteld.

Voor de verkiezing zelf heeft elk academicus één stem. Andere geledingen, zoals het administratief personeel en de studenten, kiezen via vertegenwoordigers.

De Universiteit Antwerpen telde in juni van dit jaar 20.367 studenten en 5.398 personeelsleden, verdeeld over negen faculteiten en 68 gerelateerde instituten en centra.