Reynders ziet rol voor Iran in internationale dossiers

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is tevreden dat Iran rond de tafel kan zitten om een oplossing te zoeken voor het Syrische probleem, maar wil de islamitische republiek gradueel ook een rol zien spelen in andere internationale dossiers. Dat heeft minister Reynders verklaard na afloop van een gesprek met de Iraanse president Hassan Rohani. Reynders benadrukt wel "niet naïef" te zijn. Zo moet voor hem nauw worden toegezien op de naleving van het nucleaire akkoord door Iran.

Het was de tweede ontmoeting van Reynders met president Rohani in Teheran in evenveel jaar. Hij herhaalde de goede relaties die sinds 125 jaar tussen België en Iran bestaan. Als geschenk had de liberale vicepremier een kopij van een telegram uit 1890 mee die de eerste Belgische ambassadeur indertijd naar Brussel stuurde om melding te maken van de "zeer goede verwelkoming". De relaties tussen beide landen zijn nooit gestopt, aldus Reynders, al verliepen die sinds de verscherpte sancties enigszins moeilijker.

De minister citeerde een aantal domeinen waarop de relaties kunnen worden voortgezet, bijvoorbeeld via Bozar op cultureel vlak. De mogelijke stopzetting van economische sancties tegen Iran, als gevolg van het nucleair akkoord met de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland, zal het volgens Reynders mogelijk maken naar nieuwe relaties te gaan.

Rohani bezoekt binnenkort Rome en het Vaticaan en reist nadien door naar Parijs. Reynders nodigde de president meteen uit naar ons land voor een bezoek aan de Europese Unie en voor een bilateraal bezoek.

Syrië

Reynders toonde zich ook tevreden dat Iran mee rond de tafel kan zitten om een oplossing uit te dokteren voor Syrië. "Het was belangrijk voor ons om iedereen aan boord te hebben, zowel Turkije en de Golfstaten als Iran". Dat was enkele jaren geleden niet mogelijk. De verslechtering van de situatie en de forse toestroom van vluchtelingen heeft bij "sommige partners" misschien een bewustmaking teweeg gebracht, luidde het. Hij herhaalde daarbij dat enkel een "politieke oplossing" een kans op slagen heeft.

Nu komt het er voor Reynders op aan te definiëren wie de terroristen zijn en wie tot de gematigde oppositie hoort. Er zal ook een transitieperiode nodig zijn - hoelang die moet duren, is koffiedik kijken - maar voor de buitenlandminister is het duidelijk dat er nadien in Syrië geen rol kan weggelegd zijn voor president Bashar al-Assad. "Er kan geen straffeloosheid zijn", herhaalde Reynders de lijn die hij al jaren aanhoudt. Hij voegde er aan toe dat we nu pas aan het begin van het onderhandelingsproces staan.

Zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif herhaalde voor aanvang van hun onderhoud dat het niet aan andere landen is om te beslissen wat er met Assad moet gebeuren. "Die beslissing komt het Syrische volk toe", klonk het. "Wij geloven dat Syrië zelf over zijn lot moet beslissen".

Zaak Hamid Babaei aangekaart

Reynders heeft tijdens zijn onderhoud met Rohani ook het dossier van Hamid Babaei ter sprake gebracht. Dat is een Iranees die aan de Luikse universiteit studeerde, maar die tijdens een vakantie in Iran werd opgepakt op verdenking van spionage en intussen al twee jaar opgesloten zit. De minister gaf aan dat hij meer details in het dossier heeft gevraagd.

Iran wordt geregeld door internationale organisaties bekritiseerd voor zijn mensenrechtenbeleid, bijvoorbeeld voor de openbare executies. Onze minister benadrukte dat hij tijdens bilaterale besprekingen, naast het politieke en economische luik, ook steeds de mensenrechtensituatie aankaart, zowel in het algemeen als via concrete dossiers, zoals dat van Babaei.