Weyts over loodsen: "Voorstel dat op tafel ligt is maximaal haalbare"

Het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) betreurt dat de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) in Antwerpen tot acties overgaat wegens het conflict rond de bevoegdheden van de VBS-NDH (Verkeersbegeleider Schelde-Nautisch Diensthoofd). "Het voorstel dat op tafel ligt is het maximaal haalbare binnen het Scheldeverdrag", zegt zijn woordvoerder Jeroen Tiebout.

"De Vlaamse regering erkent gezien de toenemende complexiteit van het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen de nood aan de functie van VBS, iemand die lokaal op de wal aanwezig is om de situatie te overzien, maar dat kan enkel in een adviserende rol", zegt Tienbout.

Hij benadrukt dat volgens het Scheldeverdrag het regelen van het scheepvaartverkeer in het hele Scheldegebied moet gebeuren vanuit Vlissingen in Nederland door de gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse verkeersbegeleiding. "De BvL wil echter dat wat betreft de haven van Antwerpen de VBS op dezelfde hoogte komt te staan", zegt hij. "Op juridisch vlak zijn de functie en de eraan gekoppelde bevoegdheden duidelijk omschreven, het lijkt in de discussie dus om macht te gaan en niet zozeer om veiligheid of aansprakelijkheid."