"Hij deed zijn politieke overtuiging op in België"

De voormalige bondskanselier Helmut Schmidt heeft een onschatbare rol gespeeld in de Duitse geschiedenis. Dat zegt Duitsland-kenner Geert Van Istendael, in een terugblik op de rol van Schmidt in de Duitse politiek.

Schmidt was afkomstig van de Duitse havenstad Hamburg en hij heeft daar een belangrijke rol gespeeld in het stadsbestuur. "Zijn overtuiging als sociaaldemocraat deed hij op in België, waar hij op het einde van de wereldoorlog in een gevangenenkamp in Jabbeke zat", zegt Van Istendael.

Als bondskanselier had hij af te rekenen met de terreur van de Rote Armee Fraktion. "Aanvankelijk onderhandelde hij met de RAF, maar daar is hij vanaf gestapt en hij had daarin gelijk." Ook op Europees vlak speelde hij een belangrijke rol. "Samen met de Franse president Giscard d'Estaing is Schmidt eigenlijk de grondlegger van de Frans-Duitse as in Europa, rol die nadien werd overgenomen door Helmut Kohl en François Mitterrand."

Als sociaaldemocraat was Schmidt een centrumfiguur. Zo was hij een groot voorstander van het NAVO-dubbelbesluit en de installatie van Amerikaanse kruisraketten in Europa, iets wat hem door andere socialisten niet in dank werd afgenomen.

Stijl

Schmidt had een zeer aparte stijl. "Hij was gereserveerd en zeer koel, gemengd met de nodige dosis ironie. In dat opzicht was hij een echte hanzeaat, een zoon van de Hanze-stad Hamburg", zegt Van Istendael.

Schmidt leidde als premier samen met de liberale partij FDP een paarse coalitie avant la lettre. Dat werd uiteindelijk ook zijn politieke ondergang, stelt Van Istendael. "De FDP werd te sterk waardoor de SPD haar geloofwaardigheid verloor en de FDP de sociaaldemocraten inruilde voor de christendemocraten van Helmut Kohl."

Ook na zijn kanselierschap bleef Schmidt een prominente opiniemaker, onder meer door zijn betrokkenheid bij het tijdschrift Die Zeit. Hij was daar zeer actief, maar dan wel op voorwaarde dat hij er mocht roken, aldus Van Istendael.