"Meer doden door ziekenhuisinfecties dan in het verkeer"

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) heeft voor het eerst een rapport opgesteld over infecties die in ziekenhuizen worden opgelopen. "Ziekenhuisinfecties veroorzaken jaarlijks meer sterfgevallen dan het verkeer", stelt het WIV. De individuele scores van 105 ziekenhuizen kunnen voortaan online worden geraadpleegd.

Het aantal MRSA-infecties (Methicilline-Resistente Staphylococcus aureus) is spectaculair gedaald. Op tien jaar tijd is het aantal met twee derde verminderd: ongeveer 3 gevallen per 1.000 opnames in 2003 tegenover 1 geval per 1.000 opnames in 2013. Blijkbaar worden de aanbevelingen voor handhygiëne ook beter gevolgd, zo staat in het rapport.

Minder positief zijn de tekortkomingen op het vlak van de infecties opgelopen op de intensieve zorgeenheden en na chirurgische ingrepen. Hierdoor zijn veel ziekenhuizen niet in staat om precieze cijfers met betrekking tot de infecties in hun structuur te geven. Het rapport onderstreept ook de ontoereikende doorlichting van sommige preventieprocessen.

Om de strijd tegen ziekenhuisinfecties te versterken, moeten ziekenhuizen het strategisch plan voor ziekenhuishygiëne in het globaal strategisch plan van hun instelling integreren, luidt een van de aanbevelingen van het WIV.

De gegevens voor het rapport zijn afkomstig van de ziekenhuizen zélf. Om de betrouwbaarheid van de informatie en dus de geloofwaardigheid van de resultaten te garanderen, raadt het WIV de gezondheidsautoriteiten aan om de ziekenhuisgegevens te laten controleren door een externe organisatie.

"Nog werk aan de winkel"

"Het rapport van het WIV over ziekenhuishygiëne is een eerste stap, maar er is nog werk aan de winkel", zo laat Test-Aankoop weten.

In een persbericht benadrukt Test-Aankoop dat het rapport er is gekomen "als gevolg van de procedures die Test Gezond voerde voor de Raad van State om gegevens te bekomen over ziekenhuisinfecties op niveau van elk ziekenhuis". De consumentenorganisatie vindt het positief dat kwaliteitsparameters gemeten en transparant gemaakt worden. "Voor Wallonië en Brussel is dit een primeur, Vlaanderen staat al verder in dit proces", aldus Test-Aankoop.

Voor Test-Aankoop mag het hier evenwel niet bij blijven, "want er zijn nog belangrijke werkpunten". De werkgroep die verantwoordelijk is voor het project moet volgens Test-Aankoop uitgebreid worden met vertegenwoordigers van patiënten. En er moet ook een controlesysteem ontwikkeld worden om de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen. Dat is een aanbeveling die overigens ook door het WIV zelf is gedaan in het rapport.