Aantal asielaanvragen opnieuw in stijgende lijn

Het aantal mensen dat in ons land asiel aanvraagt, neemt de laatste twee weken opnieuw toe. Dat meldt het Commissariaat voor de Vluchtelingen. De stijging van het aantal asielvragen is vooral te wijten aan de groeiende groep Afghaanse asielzoekers.
Archieffoto

"De laatste dagen stellen we een zeer sterke stijging vast van personen afkomstig uit Afghanistan. Het is opvallend dat velen zich ten onrechte voorstellen als minderjarige. Maar er komen ook effectief veel minderjarigen naar ons land", zegt Dirk Van den Bulck van het Commissariaat voor de Vluchtelingen.

"Afghanistan is duidelijk een land in oorlog, waar de situatie problematisch is. Maar de situatie is niet van die aard dat alle Afghanen nood hebben aan bescherming."

Van den Bulck pleit ervoor om dossiers van bepaalde Afghanen sneller te behandelen. Tegelijk moet er een ontradingscampagne gevoerd worden, gekoppeld aan een terugkeerbeleid. Deze aanpak deed eerder al het aantal asielaanvragen van Irakezen dalen. Een quotum of een stop voor asielzoekers, naar analogie met bijvoorbeeld Zweden, vindt Van den Bulck geen goed idee.

"Het aantal asielaanvragen in Zweden ligt al jarenlang dubbel of driedubbel zo hoog als bij ons. Alleen al in de maand oktober zijn er 24.000 asielaanvragen ingediend. Dat is bijna zo veel als in ons land op een heel jaar tijd. De context is dus heel anders."

In oktober vroegen 4800 mensen asiel aan in ons land. Ongeveer 59 procent van hen wordt erkend als vluchteling.