Affligem schrapt de huisvuilbelasting van 50 euro per gezin

Het gemeentebestuur van Affligem heeft beslist de forfaitaire huisvuilbelasting vanaf 2016 af te schaffen. De Vlaams-Brabantse gemeente puurt uit deze belasting van 50 euro per gezin jaarlijks momenteel nog 250.000 euro ontvangsten. Volgens Christof Delatter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gaat Affligem met deze beslissing in tegen de trend onder de Vlaamse gemeenten.

Affligem wil met de afschaffing van deze belasting de inwoners belonen voor het feit dat het opgehaald afval spectaculair daalde sinds de gemeente haar afvalbeleid op 1 januari 2014 overdroeg aan de intercommunale ILvA. In 2014 werd een daling met 28 procent geregistreerd en de eerste acht maanden van 2015 deed zich een nieuwe afname met 19 procent voor. "Van de slechtste leerling van Vlaanderen evolueren we op twee jaar naar de top", aldus het gemeentebestuur in een mededeling.

Voor de overstap naar ILvA betaalde Affligem jaarlijks zo'n 800.000 euro voor de huisvuilverwerking. In 2014 was dat nog 380.000 euro. Volgens schepen Bert De Roeck (N-VA) legt het schrappen van deze inkomsten dus geen hypotheek op de gemeentelijke financiën. "Ook zonder deze inkomsten kunnen we in 2019 een autofinancieringsmarge van 650.000 euro voorleggen."

ILvA voerde in 2014 ook het Diftar-betalingssysteem in. "Door de afvalrekening vanaf 2016 volledig diftar gestuurd te maken, krijgen onze inwoners bovendien een stimulans om nog milieubewuster om te gaan met hun afval", aldus De Roeck.

Affligem gaat tegen de trend in

Volgens Christof Delatter (VVSG) zijn er de afgelopen jaren in Vlaanderen nogal wat gemeenten die een forfaitaire huisvuilbelasting hebben ingevoerd of de bestaande hebben verhoogd en gaat Affligem tegen die trend in. Hij waarschuwt echter dat de burger de afvalrekening toch op de een of andere manier betaalt.

"De gemiddelde kost in Vlaanderen voor het beheer van huishoudelijk afval bedraagt ongeveer 80 euro per inwoner of 200 euro per gezin. Dat bedrag wordt hetzij via de kost van vuilniszakken, vaste belasting of algemene belastinginkomsten overal op één of andere manier aan de burger gepresenteerd", aldus Delatter.