Beleidsplannen stemmen EU-onderhandelaar "hoopvol" over klimaattop

De beleidsplannen voor CO2-reductie die ruim 150 landen hebben opgesteld voor de komende klimaattop in Parijs, stemmen onderhandelaar Jos Delbeke hoopvol dat er in Parijs resultaten kunnen geboekt worden. Dat heeft Delbeke, die als EU-directeur Klimaat de hoofdonderhandelaar is van de EU, maandagavond gezegd tijdens een debat in Leuven.

Delbeke waarschuwde dat er in Parijs enkel een akkoord, die naam waardig, uit de bus kan komen als alle landen meedoen, en zeker de VS en de opkomende industrielanden zoals China, India, Brazilië.

"We zullen goed moeten luisteren naar wat hun verzuchtingen zijn. Landen als China willen door te industrialiseren hun bevolking uit de armoede halen, de VS claimt een ongebreideld recht om alle fossiele brandstoffen uit de grond te halen... Er is dus een limiet aan wat we zullen kunnen bereiken. Dat er echter voor die verschillende realiteiten beleidsplannen op tafel liggen, stemt me hoopvol dat we niet in de val van Kopenhagen zullen trappen. Met de EU hadden we toen een zeer goed standpunt, maar de rest van de wereld ging niet akkoord", aldus Delbeke.

"Plannen nog onvoldoende"

Maatregelen zijn dringend nodig want bij ongewijzigd beleid warmt de aarde op met gemiddeld 4,8°C. Met de beleidsplannen die nu voorliggen kan de opwarming beperkt worden tot 2,7 a 3°C.

"Dit is nog onvoldoende, maar toch zit er veel goed nieuws in de plannen. In meer dan 100 landen zien we dat over een periode van 5 tot 15 jaar het aandeel hernieuwbare energie toeneemt van 20 tot 35 procent. Vele landen nemen voor het eerst dergelijke initiatieven. Het is niet langer "business as usual"."

"De opkomende industrielanden proberen we te overtuigen met de ontkoppeling die de EU dankzij technologie heeft kunnen realiseren tussen economische groei en uitstoot. Het bnp in de EU is sinds 1990 gegroeid met 46 procent, terwijl de CO2-uitstoot met 26 procent daalde", klinkt het nog.

"Juridisch bindend akkoord"

Delbeke wil dat in het akkoord van Parijs het engagement wordt opgenomen dat alle landen hun beleidsplannen daadwerkelijk uitvoeren. De langetermijndoelstelling om de opwarming tot 2°C te beperken moet overeind blijven en eventueel aangepast worden tot 1,5°C als er hierover onder wetenschappers een consensus zou ontstaan.

"Het akkoord moet ook juridisch bindend zijn. Het kan niet zijn zoals met het Kyoto-verdrag dat een nieuwe VS-regering de engagementen van de vorige zomaar overboord kan gooien."