De Wever: "Oplossingen Europese Unie veroorzaken vaak meer problemen"

"De oplossingen die de Europese Unie biedt, veroorzaken al te vaak meer problemen dan dat ze zoden aan de dijk brengen." Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een reactie op de toespraak van de Britse premier David Cameron. "We modderen aan in een bureaucratische en centralistische aanpak."

De Britse premier David Cameron kwam vanochtend met zijn hervormingsvoorstellen voor de Europese Unie. Een visie waar N-VA wel iets in ziet, zo blijkt uit een persbericht dat de partij even later verstuurde.

"De EU is gebouwd op gedeelde waarden, maar die basisprincipes mogen geen excuus worden om de sociale welvaartsstaat te ondergraven", zegt De Wever. "Nieuwkomers kunnen niet dezelfde sociale rechten genieten als zij die al jaren aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Het vrij verkeer binnen de Unie is geen vrijgeleide om tussen de lidstaten te shoppen, op zoek naar de beste sociale bescherming. David Cameron heeft dat begrepen."

Volgens de voorzitter kan de huidige Europese Unie niet inpikken op de snel wijzigende maatschappelijke realiteit. "We modderen aan in een bureaucratische en centralistische aanpak. De oplossingen die de EU biedt, veroorzaken al te vaak meer problemen dan dat ze zoden aan de dijk brengen. De Britse hervormingsvoorstellen brengen daar verandering in."

Cameron doet volgens De Wever doordachte voorstellen om de competitiviteit te versterken en de Unie van onderuit op te bouwen. "Het siert hem dat hij daarbij ook de vinger op de wonde legt en misbruiken durft te benoemen. Camerons visie is niet enkel goed voor het Verenigd Koninkrijk, het is goed voor de gehele Europese Unie. En dus ook voor Vlaanderen."