Kinderrechtencommissariaat: "Op kinderen schiet je niet"

De Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is "verontrust" over de interventie van het Snelle Respons Team van de Antwerpse politie in een jeugdinstelling, waarbij een 14-jarig Syrisch meisje werd neergeschoten met een kunststofkogel. Ze dreigde zichzelf en anderen te verwonden.

"Kinderen die gevlucht zijn voor oorlog opnieuw met wapens benaderen, keuren we af", klinkt het bij de Kinderrechtencommissaris. "Dat het antwoord op de kwetsbaarheid van een jongere en van een instelling een kogel is, is absoluut onaanvaardbaar."

Nood aan betere begeleiding

Er is volgens Bruno Vanobbergen dringend nood aan betere psychologische begeleiding en ondersteuning voor kinderen en jongeren op de vlucht. "Dat horen we in onze contacten met jongeren die bij onze Klachtenlijn aankloppen, alsook in de vele verhalen van professionals", stelt hij. "Veel van deze jongeren liepen in hun land van herkomst en onderweg naar hier traumatische ervaringen op. Er is ook vaak grote onzekerheid over hun toekomst en dat veroorzaakt spanningen, stress en conflicten."

Dergelijke kinderen en jongeren hebben dus hulp nodig, aldus Vanobbergen, "en niet nog een extra trauma in een land waarvan ze dachten dat het veilig was".

Te weinig gekend en verspreid

De instellingen van de bijzondere jeugdzorg die de meest kwetsbare van die jongeren opvangt, moeten volgens hem beter ondersteund worden door de in Vlaanderen aanwezige expertise, die nog te weinig gekend en te weinig verspreid zou zijn en dus hulpverleners, opvoeders en jongeren onvoldoende bereikt.

Vanobbergen erkent dinsdag wel dat hulp van de politie soms nodig kan zijn, maar dan niet met wapenvertoon. "Optreden van interventieploegen kan onmogelijk zonder overleg met de zorgfiguren die de context kennen en kunnen inschatten", stelt hij. "Het zou op zijn minst voorkomen hebben dat de interventie gebeurde in een taal die de jongere niet of nauwelijks begreep."