Strijd tegen corruptie wordt een topprioriteit

Het gerecht wil harder optreden tegen corruptie. Dat staat in een nieuwe omzendbrief van de procureurs-generaal aan alle parketten in ons land, schrijft De Tijd. De strijd tegen corruptie en omkoping moet een topprioriteit worden, het moet allemaal efficiënter en effectiever, zeggen de procureurs-generaal.

België hinkt vaak achterop in de strijd tegen omkooppraktijken. Met een omzendbrief tegen "publieke omkoping, private omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering door personen die een openbaar ambt uitoefenen" wil het college van procureurs-generaal het tij keren.

"Deze dossiers moeten prioritair behandeld worden", is de duidelijke boodschap. "Corruptie verstoort ernstig het vertrouwen van de burgers in de overheidsinstellingen en vertekent de sociale en economische relaties." De omzendbrief bevat concrete maatregelen om te verhinderen dat justitie witwaspraktijken nog te laks aanpakt.

  • Onderzoeken naar omkoping en corruptie mogen niet meer worden stopgezet omdat er te weinig mensen of middelen zijn. Parketten zullen ze als prioriteit moeten behandelen en er dus mensen voor moeten vrijmaken.
  • Onderzoeken naar omkoping en corruptie zullen alleen nog mogen worden geseponeerd als een overste, dus een procureur of een procureur-generaal daar de toestemmingen voor geeft.
  • Onderzoeken naar corruptie door ambtenaren mogen alleen nog door ervaren magistraten gevoerd worden.
  • Speurders van het parket moeten zich in hun onderzoeken meer beperken tot de kern van de zaak, om zo vertraging te vermijden door allerlei extra speurwerk.

Allereerste omzendbrief

Het is de allereerste rondzendbrief die focust op omkoping. Twee jaar lang heeft het Brusselse parket-generaal er samen met experts uit de rest van het land aan gewerkt, in opdracht van de procureurs-generaal.

Wat is het college van procureurs-generaal?

De procureurs-generaal zijn de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie bij de hoven van beroep. In ons land zijn er vijf procureurs-generaal, een voor elk hof van beroep: Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik.

De vijf procureurs-generaal vormen samen het college van procureurs-generaal. Dat is bevoegd voor het hele grondgebied en ziet toe op een coherente uitwerking en coördinatie van het strafrechtelijke beleid. Het college staat onder gezag van de minister van Justitie.