WWF wil geen olieboringen in het Virungapark in Oost-Congo

Het WWF roept op om het kostbare Virungapark niet in gevaar te brengen. Het Congolees ministerie van Energie bevestigt de aanwezigheid van olie in het natuurgebied. Het Virungapark heeft een rijke fauna en flora. "Wij willen dat de economische waarde van Afrika's oudste natuurgebied op lange termijn niet in gevaar wordt gebracht door kortetermijnwinsten", zegt de milieuorganisatie.

De Congolese minister van Energie, Aimé Ngoi Mukena, stelt dat de resultaten van een controversieel seismisch onderzoek uitgevoerd in Virunga, getuigt van de aanwezigheid van olie in dit natuurreservaat.

De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft een studie aangevraagd om de gevolgen van een eventuele olie-ontwikkeling op het milieu te schatten.

Tot nu is er geen olieboring geweest in het park. Kinshasa benadrukt dat de economische ontwikkeling belangrijk is omdat het grootste deel van de bevolking nog altijd in armoede leeft.

Tegenstanders van de boringen hebben het onderzoek aan de kaak gesteld. Zij vinden dat de boringen de gewapende conflicten in Noord-Kivu die meer dan 20 jaar bezig zijn nog meer zullen aanwakkeren. Ze hebben een alternatief voorgesteld. Een duurzaam model voor de mensen die rond het park leven en wat een meerwaarde kan betekenen voor toerisme, visserij en waterkracht.

Het WWF wil blijven samenwerken met de Congolese autoriteiten en het maatschappelijk middenveld om te investeren in een ontwikkeling zonder olie in dit gebied.

Na internationale en lokale mobilisatie, heeft DRC de licenties tot boringen geschorst.