Ieper herdenkt einde WOI met Last Post en klaprozen

In Ieper hebben duizenden mensen de traditionele Last Post-ceremonie aan de Menenpoort bijgewoond om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Het is vandaag precies 98 jaar geleden dat er een einde kwam aan "De groote oorlog".
Foto Kurt bvba

Zoals de traditie het wil, begon de herdenking in Ieper met een eucharistieviering in de Sint-Maartenskathedraal. Daarna ging de "Poppy Parade", een stoet met divisies en delegaties uit alle hoeken van de wereld, van aan de kathedraal tot aan de Menenpoort. Muziekkorpsen uit tientallen landen defileerden, er waree geallieerde militairen in vol ornaat uit Canada en Nieuw-Zeeland, sommigen zwaar gedecoreerd of in historische uniformen.

Om 11.11 uur, het exacte moment waarop in 1918 de Wapenstilstand ondertekend werd, bliezen vijf klaroeners van de Ieperse brandweer de Last Post. Voor de 30.130e keer intussen. Voor de vele aanwezigen was dat een indrukwekkend moment. Tot slot dwarrelden duizenden poppy's, klaprozen, neer uit de koepels van de Menenpoort.

Foto Kurt bvba

Verschillende prominenten uit binnen- en buitenland woonden de plechtigheid bij, onder hen Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, (N-VA), staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) en West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. Ook de ambassadeurs van Nieuw-Zeeland, Canada, Ierland, Australië en Groot-Brittannië waren aanwezig.

Opvallend ook: een delegatie van de Indiase Sikh-gemeenschap. Zij legden net als de andere hoogwaardigheidsbekleders een bloemenkrans neer aan de Menenpoort.

Foto Kurt bvba
Kurt Desplenter