"Ereloonsupplementen in ziekenhuizen stijgen sneller dan ooit"

Belgische artsen vroegen vorig jaar gemiddeld 886 euro aan ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis. Dat is een stijging van 6,3 procent in vergelijking met 2013, zo blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit. Het gaat bovendien om de grootste stijging in meer dan 10 jaar. Een opname in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis is mede daardoor 5 procent duurder geworden, met een gemiddelde kostprijs van 1.461 euro.

Al elf jaar stelt de Christelijke Mutualiteit (CM) een ziekenhuisbarometer op. Door alle ziekenhuisfacturen van zijn leden te analyseren, krijgt het ziekenfonds een zicht op de gemiddelde kostprijs van een ziekenhuisopname.

In een eenpersoonskamer is die kostprijs het afgelopen jaar flink gestegen, zo blijkt uit de barometer. Een ziekenhuisopname met overnachting in een eenpersoonskamer kostte vorig jaar gemiddeld 1.461 euro, 5 procent meer dan in 2013 (1.396 euro). Een eenpersoonskamer kostte vorig jaar gemiddeld ook vijf keer meer dan een twee- of meerpersoonskamer, waar u gemiddeld 281 euro betaalde.

Die hoge kostprijs is onder meer een gevolg van de ereloonsupplementen. Als u in een ziekenhuis voor een eenpersoonskamer kiest, dan mag de arts een extra bedrag voor de behandeling aanrekenen (in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer is dat verboden). Dat bedrag of ereloonsupplement is het afgelopen jaar fors gestegen: gemiddeld betaalde u 886 euro of een stijging van 6,3 procent in vergelijking met 2013. Het gaat om de grootste stijging sinds de CM met de barometer begon.

CM-voorzitter Luc Van Gorp spreekt van een "verontrustende stijging". "Ter vergelijking, de voorbije 10 jaar stegen de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers jaarlijks met gemiddeld 1,3 procent."

Duur Brussel

De ereloonsupplementen verschillen wel grondig van ziekenhuis tot ziekenhuis, zo toonde eerder onderzoek van de CM al aan. In Brussel betaalt u het meest. Zo rekent het Brusselse ziekenhuis Chirec gemiddeld 173 procent ereloonsupplement aan. In het Sint-Lucasziekenhuis in Brussel is dat gemiddeld 152 procent, in het Brugmannziekenhuis 134 procent. Ter vergelijking: in het UZ in Antwerpen is dat bijvoorbeeld 31 procent.

Het verschil tussen de ziekenhuizen is dus groot, maar ook het soort ingreep bepaalt in sterke mate het bedrag van de ereloonsupplementen. Volgens de CM stijgen de ereloonsupplementen het sterkst "voor de zogenoemde technische behandelingen, zoals radiologie of klinische biologie". "Voor dergelijke behandelingen krijgen de patiënten heel vaak niet eens een arts te zien. Je kunt je afvragen waarom ze dan ereloonsupplementen moeten betalen", reageert Van Gorp.

Niet alleen de ereloonsupplementen stuwen de prijs van een eenpersoonskamer naar boven. Ook de kamersupplementen zijn het afgelopen jaar met 5 procent gestegen.

Factuur loopt op

Volgens de CM dreigt de factuur op die manier hoog op te lopen want ook in 2015 kondigt zich volgens het ziekenfonds een sterke stijging aan. Mensen kiezen er steeds vaker voor om in een eenpersoonskamer te liggen en de ziekenhuizen richten ook steeds meer eenpersoonskamers in.

De CM wil daarom dat een ereloonsupplement voor een eenpersoonskamer nooit meer dan 100 procent mag zijn. Supplementen voor technische behandelingen zouden dan weer verboden moeten worden. "De nieuwe ziekenhuisfinanciering biedt ons een uitgelezen kans om daar werk van te maken", besluit het ziekenfonds.