"Melk drinken geeft geen hoger risico op borstkanker"

Veel melk drinken of zuivel eten geeft geen hoger risico op borstkanker, maar het is evenmin een beschermende factor. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Omdat die link regelmatig wel wordt gelegd en mensen daardoor steeds vaker twijfelen of melk wel gezond is, had de vorige minister van Volksgezondheid om een studie gevraagd.

De HGR concludeert nu dat er geen wetenschappelijke bewijzen zijn om te concluderen dat melk- en zuivelproducten niet thuishoren in het gezonde voedingsmodel.

"Op basis van de beschikbare literatuur zijn er met andere woorden geen argumenten om te besluiten dat de communicatie rond gezonde voeding aan melk- en zuivelproducten een beschermend effect zou kunnen toedichten ten aanzien van borstkanker. Daarnaast zijn er ook geen argumenten om te besluiten dat melk- en zuivelproducten voorgesteld kunnen worden als een groep van voedingsmiddelen die een rol zou spelen in de promotie van borstkanker", luidt de conclusie van de HGR.

Bij de huidige minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), hebben ze akte genomen van deze conclusie en gaan ze bijgevolg geen actie ondernemen.