"Opvangprobleem Francken wordt woonprobleem Homans"

Groen wil dat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) "in actie schiet om de huurmarkt voor te bereiden op de komst van de erkende vluchtelingen". "Het opvangprobleem van Francken wordt het woonprobleem van Homans", zegt Vlaams Parlementslid An Moerenhout. Volgens Homans worden er vandaag meer dan ooit sociale woningen bijgebouwd en gerenoveerd.
Groen neemt het beleid van minister Homans op de korrel.

"Over amper een paar weken zullen de eerste vluchtelingen moeten doorstromen van de asielcentra naar de Vlaamse huurmarkt. Er was al een tekort aan betaalbare en sociale woningen. Door de struisvogelpolitiek van minister Homans ten opzichte van de oorlogsvluchtelingen wordt het probleem op de Vlaamse huurmarkt nog prangender", aldus An Moerenhout.

De Vlaamse groenen willen dat de minister investeert in de bouw van sociale woningen en in de uitbouw van de sociale verhuurkantoren en daarnaast de huursubsidies uitbreidt.

Volgens Groen is huisvesting "de grootste leemte" in het Vlaamse beleid om de vluchtelingencrisis op te vangen. "In het plan van aanpak van de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V staat geen woord over het beleidsdomein Wonen van minister Homans. Ook in de Vlaamse begroting wordt er geen geld voorzien voor de huisvesting van erkende oorlogsvluchtelingen", zegt Moerenhout.

Groen is niet de enige die zich zorgen maakt over het sociale woonbeleid van de minister. Ook het middenveld en de Vlaamse Woonraad, een adviesorgaan van de Vlaamse regering doen dat, benadrukte Moerenhout in "De ochtend" op Radio 1.

Dubbele tong

"Groen spreekt met een dubbele tong", reageert minister Homans aan persagentschap Belga. "Enerzijds hameren ze erop dat de vluchtelingen een meerwaarde betekenen voor onze economie, een hoog profiel hebben en onmiddellijk aan de slag zullen kunnen gaan. Anderzijds gaan ze ervan uit dat alle erkende vluchtelingen beroep zullen moeten doen op onze sociale huisvesting en subsidies. Wat is het nu? ", vraagt ze zich af.

"Alsof hooggeschoold automatisch betekent dat iemand geen ondersteuning nodig heeft na vlucht uit oorlogsgebied", reageerde Moerenhout (foto in tekst) op haar beurt via Twitter.

Volgens Homans getuigt de kritiek van Groen van "de wantrouwige houding tegenover zowel de capaciteiten van de vluchtelingen als tegenover onze woonmarkt waar zeer veel in beweging is". "Zo worden er vandaag meer dan ooit sociale woningen bijgebouwd en gerenoveerd. 2015 wordt op dat vlak een recordjaar met 1 miljard euro aan investeringen voor nieuwbouw en renovatie", zegt de minister.

Ook het pleidooi van Groen voor meer huursubsidies is volgens Homans "vreemd". "Huursubsidies zijn bedoeld voor mensen die van een 'slechte' woning naar een 'goede' verhuizen. In tegenstelling tot Groen ga ik er niet vanuit dat iedere woning op de private markt zowat onbewoonbaar zou zijn. Er worden vandaag zeer veel inspanningen geleverd om de woonkwaliteit op te krikken. Ook door de verhuurders. De private huurmarkt is voor mij alleszins een partner om de instroom van erkende vluchtelingen op de huurmarkt mee op te vangen."

Voorrang op wachtlijst?

Volgens Homans kan elke erkende vluchteling die aan de voorwaarden voldoet zich inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning. Maar voorrang zal er nooit worden gegeven. Dat zou niet eerlijk zijn tegenover al diegenen die al jaren op de wachtlijst staan."

Op dat punt is Groen het met de minister eens, al suggereerde Homans op Twitter dat Groen wel voor voorrang pleit. "Groen wil dat, maar ik ben als bevoegd minister duidelijk: geen voorrang!", twitterde ze als antwoord op een vraag van een andere twitteraar.

"Dat is pertinent onjuist", reageert Moerenhout aan de telefoon. "Dat is een leugen en Homans weet dat." Groen wil absoluut geen voorrang, legt ze uit, alleen dat er meer in sociale woningen wordt geïnvesteerd, "zowel voor die 80.000 Vlamingen als voor de erkende vluchtelingen". Want door de komst van de vluchtelingen is het probleem op onze sociale woonmarkt nog prangender geworden, herhaalt ze nog eens.