Aantal gepensioneerden stijgt, maar minder snel

Het aantal personen dat recht heeft op een uitkering van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is vorig jaar gestegen tot 1.938.773: 8,2 procent meer dan in 2010 en 2,26 procent meer dan in 2013. Het aantal nieuwe uitkeringen lag vorig jaar wel lager dan in 2013. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RVP.

Dat het aantal pensioenuitkeringen minder snel stijgt, heeft volgens de RVP te maken met het optrekken van de leeftijdsgrens voor vervroegd pensioen, een maatregel die deel uitmaakt van de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo.

Volgens de RVP heeft de aanhoudende stijging van het aantal rechthebbenden te maken met het feit dat we langer leven. De uitgaven voor de pensioenen zijn goed voor een maandelijkse kost van ruim 2,025 miljard euro.

Het aantal gerechtigden met een zuivere zelfstandigenloopbaan gaat al enkele jaren in dalende lijn: van 111.132 in 2010 naar 105.502 in 2014. Voor wie alleen in het werknemersstelsel heeft gewerkt, is er wel een stijging: +7,74 procent tegenover 2010, tot 1.166.412.

Steeds meer burgers ontvangen een pensioen op basis van de eigen prestaties. Zo ontving vorig jaar 57,04 procent van de gepensioneerden een pensioen als alleenstaande, tegenover 55,65 procent in 2013. Omgekeerd vermindert het aantal gepensioneerden met een gezinspensioen.

Meest gelezen