Belgische regels rond auteursrecht in strijd met EU-wetgeving

De Belgische regels rond auteursrecht zijn in strijd met de EU-wetgeving. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in de zaak van Hewlett-Packard Belgium tegen Reprobel, de Belgische beheersvennootschap die de reprografievergoedingen int en verdeelt.
McPHOTO / INSADCO / Bilderbox

Het arrest komt er na een prejudiciële vragen van het Brusselse hof van beroep rond een klacht van Hewlett-Packard Belgium tegen beheervennootschap Reprobel. Het Europees Hof maakt onder meer een probleem van de forfaitaire vergoeding die in de Belgische wetgeving is ingeschreven en van het feit dat er een deel van de vergoeding wordt toegekend aan de uitgevers.

Om auteurs (en uitgevers) te vergoeden voor de reproducties van hun werk voorziet de Belgische auteurswetgeving in een gecombineerd vergoedingssysteem. Ten eerste moet de fabrikant of de invoerder van een printer een forfaitair bedrag betalen bij de invoer van een reproductieapparaat. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de maximumprintsnelheid van het apparaat. Ten tweede moet de gebruiker een evenredige vergoeding betalen op basis van het aantal gemaakte kopieën.

Volgens het Europese Hof van Justitie is de EU-auteurswetgeving bedoeld om de auteurs te vergoeden voor hun werk en een forfaitaire vergoeding, zoals in de Belgische wetgeving, strookt daar niet mee "omdat het bedrag van de vergoeding enkel wordt bepaald op grond van de snelheid van het apparaat". Volgens het Hof moet een gecombineerd systeem, zoals het Belgische, ook voorzien in een terugbetalingsmechanisme om overcompensatie te vermijden.

Dat een gedeelte van de vergoeding wordt toegekend aan de uitgevers is volgens het EU-Hof ook in strijd met de EU-wetgeving.

De Belgische wetgeving botst nog op andere punten met de EU-regels. Zo moet er volgens het Hof ook een onderscheid worden gemaakt tussen reproducties voor privégebruik, zonder commercieel oogmerk en andere.