Eric Van Rompuy: "Beloofde 100 euro extra loon is erg onzeker"

Als alles goed gaat moet zowat de helft van de Belgen er vanaf 2018 maandelijks 100 euro nettoloon bij krijgen. Maar volgens Eric Van Rompuy heeft de federale regering niet de middelen daarvoor. "De regering overschat de inkomsten die een aantal maatregelen zullen opbrengen", zegt de voorzitter van de commissie Financiën.

Om de taxshift te financiëren is volgens Van Rompuy 3 miljard euro nodig. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zei bij haar aantreden dat er 2 miljard euro nodig is. En minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) ziet zelfs helemaal geen problemen, net als zijn partijgenoot Hendrik Vuye, die er nog aan toevoegde dat je geen intelligentietest moet doen om voorzitter te worden van de commissie Financiën.

Inkomsten overschat

Van Rompuy heeft er weinig vertrouwen in. "De regering rekent op de Kaaimantaks, die belastingontwijking door rijke landgenoten moet aanpakken. Ze denkt ook 500 miljoen euro te vinden via de strijd tegen fiscale fraude. En, ze had gerekend op 900 miljoen euro die naar de schatkist zou terugvloeien als gevolg van belastingverlagingen. Maar als we die zaken optellen, is men heel optimistisch dat men die taxshift zomaar zal kunnen financieren", zei de voorzitter van de commissie Financiën in het programma "Villa politica".

"We zitten nu een beetje in de situatie van de regering-Verhofstadt, dat men zich rijk rekent", gaat Van Rompuy voort. "Verhofstadt deed dat ook. Hij verlaagde de belastingen en dacht: de rente zal wel dalen en we zullen dan wel zien dat in de volgende jaren de inkomsten stijgen met de economische groei."

Economische groei is te laag

De discussie moet nog gevoerd worden, zegt Van Rompuy, die er nog op wijst dat de regering destijds beslist heeft dat de 100 euro netto per maand zal afhangen van de jaarlijkse evaluatie van de begroting. In 2018 moet er een nultekort zijn. En dat vindt de voorzitter van de commissie Financiën heel onwaarschijnlijk.

"Iedereen denkt dat we vanaf nu uit de moeilijke besparingen zijn. Maar in 2017 moeten we nog 5 tot 6 miljard vinden. Op dit ogenblik zitten we nog met een tekort van 9 miljard. De economische groei moet echt sterk zijn, en de cijfers zien er niet goed uit. "Naar alle waarschijnlijkheid zal de regering die 100 euro netto per maand moeten uitstellen."