Francken en Borsus vragen OCMW's om tandje bij te steken

Minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hebben de OCMW's een brief geschreven waarin hen gevraagd wordt hun inspanningen in de opvang van asielzoekers op te drijven.

De regeringsleden erkennen dat de OCMW's al een grote inspanning gedaan hebben door de creatie van 1.874 opvangplaatsen voor mensen die op vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Maar ze vinden dat de centra nog een tandje moeten bijsteken om nog 2.200 bijkomende plaatsen te openen, zo luidde het bij het kabinet van minister Borsus na afloop van een bijeenkomst met de federaties van OCMW's.

Borsus en Francken richten zich ook tot de gemeenten om een antwoord te bieden aan de crisissituatie. Ze vragen hen op zoek te gaan naar opvangstructuren voor de asielzoekers tijdens de behandeling van hun aanvraag, zoals sport- en feestzalen of internaten. Ze rekenen op minstens 40 gemeenten die 100 asielzoekers kunnen huisvesten, of 4.000 plaatsen in het totaal.