Gezocht: 6.000 voltijdse leerkrachten per jaar

Tot 2024 zullen er jaarlijks 6.000 jobs ingevuld moeten worden om aan de vraag te voldoen. De tekorten bevinden zich vooral in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een arbeidsmarktprognose op vraag van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

De cijfers zijn gebaseerd op de verwachte toename van het aantal leerlingen, de instroom in de lerarenopleidingen en het aantal leerkrachten dat op pensioen gaat.

Tegen 2024 moeten er 10 procent meer leerkrachten aan het werk zijn dan vandaag. Concreet wil dat zeggen dat er jaarlijks gemiddeld 6.000 voltijdse jobs moeten worden ingevuld.

Krapte in het middelbaar onderwijs

Het grote zorgenkind blijft het secundair onderwijs. Volgens de voorspellingen zou er tegen 2024 drie keer zoveel nood zijn aan voltijdse leerkrachten dan in 2015, of gemiddeld 3.443 leraren per jaar. Dat zijn er zo’n 1.200 meer dan vandaag.

Ook in het lager onderwijs blijft er een krapte aan leerkrachten, al zou dit probleem zich op de lange termijn oplossen. In het kleuteronderwijs voorziet Crevits evenmin problemen. Er zullen daar nog steeds 1.000 voltijdse jobs ingevuld moeten worden, maar door de populariteit van de opleiding kleuteronderwijs worden er geen grote tekorten verwacht.

Gebrek aan personeel

De grote boosdoener is het gebrek aan personeel. In slechts 5 jaar tijd is het aantal studenten in de lerarenopleiding met 14 procent gedaald, zowel in de universitaire opleidingen als aan de hogescholen. Het aantal leerlingen blijft wel ieder jaar toenemen.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is het vooral van belang om voldoende kwalitatief onderwijspersoneel aan te trekken. “Het blijft belangrijk om goede leraren aan te trekken en de leraren in onderwijs te houden. Het loopbaandebat moet daartoe bijdragen, naast de hervorming van de lerarenopleiding. De job van leraar moet meer dan nu een eerste keuze worden voor jongeren. Het is alvast een job met toekomstperspectieven”, aldus Crevits.